Помоћ Србији - Стање рачуна
19.06.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 18. јун у 18.00 часова:
Рачун
Валута

Износ у

оригиналној

валути

Средњи

курс

Износ у RSD
Динарски рачун
RSD
1.637.103.926,12   1.637.103.926,12
PayPal Рачун
EUR
684.105,07 115,4474 78.978.151,66
Девизни рачун
EUR
3.349.500,00 115,4474 386.691.066,3
USD
11.057.523,92 85,2262 942.390.745,1
CHF
134.656,30 94,7533 12.759.128,79
GBP
876,07 144,5079 126.599,04
RUB
7.903.000,00 2,4448 19.321.254,4
NOK
122.930,00 14,178 1.742.901,54
DKK
23.700,00 15,4813 366.906,81
SEK
270.231,00 12,8262 3.466.036,85
CAD
1.771,00 78,3863 138.822,14
AUD
160.965,00 79,5311 12.801.723,51
JPY
51.540.762,00 0,8332 42.943.762,9
УКУПНО
    3.138.831.025,16