Помоћ Србији - Стање рачуна
29.05.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан - 28. мај у 18.00 часова:

Рачун

Валута

Износ у оригиналној валути

Средњи курс

Износ у RSD

Динарски рачун

RSD

1.202.195.708,85

 

1.202.195.708,85

PayPal Рачун

EUR

522.683,80

115,6663

60.456.901,20

Девизни рачун

EUR

1.797.501,06

115,6663

207.910.297,00

USD

361.168,36

84,8429

30.642.571,10

CHF

18.829,35

94,5604

1.780.510,87

GBP

876,07

142,6394

124.962,09

RUB

1.003.000,00

2,4667

2.474.100,10

NOK

1.550,00

14,2460

22.081,30

DKK

10.700,00

15,4951

165.797,57

SEK

5.700,00

12,8131

73.034,67

CAD

100,00

78, 1635

7.816,35

 

AUD

1.000,00

78,5616

78.561,60

УКУПНО

 

1.505.932.343,00