Помоћ Србији - Стање рачуна
24.05.2014.

Оперативно стање динарског и девизног рачуна за уплату помоћи угроженима у поплавама на дан- 23. мај у 18.00 часова:

• Износ уплата путем PayPal-а: 391 931,71 EUR

• Износ динарског рачуна: 1.050.124.673,77

• Износ девизног рачуна:

валута

износ

EUR

1.249.078,11

USD

200.532,86

CHF

14.085,35

GBP

376,07

RUB

1.003.000,00

NOK

1.550,00

DKK

700,00

SEK

2.200,00

CAD

100,00