Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Објављена дуговања државе према привреди
21.05.2013.

Министарство финансија и привреде објавило је данас на сајту списак државних институција и установа које касне са измирењем својих новчаних обавеза на основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транасакцијама.

Према подацима Управе за трезор сви републички директни корисници средстава измирили су своја дуговања на време, али су кашњења регистрована код индиректних буџетских корисника и на републичком и на локалном нивоу.

Управа за трезор АП Војводине обавестила је Министарство финансија да нема дуговања покрајинских институција. Податке корисника покрајинског буџета прати Управа за трезор АП Војводине, која има обавезу да ту информацију доставља Министарству финансија и привреде.

Регистар Управе за трезор евидентирао је да су буџетски корисници у предвиђеном законском року измирили обавезе у укупном износу од 13,4 милијарди динара, док се касни са измиривањем 89,6 милиона динара обавеза чиме су ти корисници прекршили закон.

Укупно 121 локалнa самоуправа и њихови индиректни корисници као и поједини индиректни републички корисници нису измирили своје обавезе и већ од данас према њима ће бити обустављени трансфери буџетских средстава. Трансфери средстава из буџета биће обустављени док се не измире све преузете обавезе према привреди.

Напомињемо да су на основу Закона о јавним предузећима та предузећа у обавези да достављају Управи за трезор податке на месечном нивоу, па би први подаци о њиховом стању дуга требало да буду познати након 5. јуна.

Подсећамо, према одредбама новог закона прате се дуговања према привреди настала након 31. марта 2013. године. Према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама државне инстуције, локалне самоуправе, домови здравља, школе али и сви други корисници буџетског новца су у обавези да измире своје обавезе у року од 45 дана.

Према подацима Управе за трезор укупно је eвидeнтирaнo 3.235 индиректних и директних корисника буџета на републичком нивоу и 5.920 индиректних и директних корисника буџета на локалном нивоу. Министарство финансија и привреде редовно ће ажурирати и објављивати податке о дуговањима и стриктно ће поштовати одредбе Закона и санкционисати без изузетка све који га непримењују чиме ће се успоставити нулта толеранција на финансијску недисциплину.

Списак државних институција и установа можете погледати овде.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд