Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Dinkić: Zadovoljni smo stanjem u javnim finansijama – nastavljamo da smanjujemo budžetski deficit
11.03.2013.

“U januaru smo imali odličan rezultat – republika je imala manjak od 7 milijardi, ali smo na drugim računima imali suficit od 11 milijardi, tako da je ukupan suficit na računu čitave države od 3,8 milijardi dinara.

U februaru smo imali manjak samo u republičkom budžetu, ali sa druge strane smo imali višak prihoda na konsolidovanom računu. Februar je bio mesec, koji je inače najgori po prihodima svake godine, a to je bio mesec kada smo počeli da primenjujemo ubrzano vraćanje privrednicima PDV”, objasnio je Dinkić.On je dodao da je Fisaklni savet što se tiče februara gledao samo deficit republičkog budžeta, a podaci za penzioni i zdravstveni fond, lokal i pokrajinu, odnosno konsolidovani račun budžeta stižu 25. marta.
Dinkić je kazao da je danas dao nalog da se državnim organima naloži da mnogo ranije dostavljaju podatke o stanjima u fondovima, lokalu i pikrajini kako bi brže mogli da se objavljuju podaci za čitavu državu.
On je dodao da će tek u aprilu doći do uplata od malih privrednika budući da je uvedena obveza da PDV plaćaju ne jednom mesečno već jednom u tri meseca kako bi im povećali likvidnost, pa će u aprilu slika o prihodima od PDV biti jasnija.

Ministar Dinkić je rekao da je danas Vladi Srbije uputio zvanični predlog da Srbija prevremeno otplati 400 miliona dolara spoljnog duga i da očekuje da će Vlada u četvrtak, 14. marta potvrditi tu odluku, nakon čega će biti obavesteni i kreditori o prevremenoj otplati, koja će biti završena do kraja aprila.

Dinkić je rekao da je u toku izrada planova za dalje smanjivanje budžetskog deficita.

“Činjenica je da i dalje moramo da smanjujemo budžetski deficit i potrebno je sa Fiskalnim savetom usaglasiti koje su to mere koje su potrebne, a i sa MMF koji 8. maja dolazi u Srbiju”, izjavio je Dinkić i dodao da je cilj Vlade Srbije da se u ovoj godini potpuno zaustavi rast javnog duga, a da u sledećoj on krene da se smanjuje.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd