Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Svetska banka podržala predlog Zakona o javnim preduzećima
02.12.2012.

Svetska banka zadovoljna je rezultatima koje su timovi Ministarstva finansija i privrede i Svetske banke postigli u pripremama programa strukturnih reformi u državnom sektoru i sektoru javnih preduzeća, navodi se u pismu koje je ministru finansija i privrede Mlađanu Dinkiću uputio Loup Brefort šef kancelarije Svetske banke u Beogradu.

U pismu se navodi da Svetska banka želi da oda priznanje Ministarstvu finansija i privrede za izradu novog nacrta Zakona o javnim preduzećima koji će, po njihovom mišljenju, doneti značajna poboljšanja u pogledu depolitizacije, transparentnosti i odgovornosti u sektoru.

Svetska banka u pismu ističe da će novim Zakonom biti definisani kriterijumi koje će kandidati za mesto direktora morati da ispunjavaju, te da bi predloženi Zakon trebalo da uvede novi, objektivniji i transparentniji postupak izbora direktora i imenovanja članova nadzornog odbora, a u skladu sa principom da bi odgovornost nadzora trebalo da bude povezana sa ulogom imenovanja rukovodioca. Takođe podržavaju nameru da se uvedu nezavisni članovi u nadzorne odbore javnih preduzeća.

U pismu se navodi i da ovaj predlog Zakona omogućava Vladi da nametne obavezu svim velikim javnim preduzećima da imaju izvršni odbor, dok prema trenutno važećem Zakonu postoji samo jedan direktor zadužen za upravljanje preduzećem. Prema mišljenju Svetske banke to bi trebalo da obezbedi dodatnu stručnu kompetentnost najvišeg rukovodstva, ali da istovremeno i poveća odgovornost kroz uvođenje internih „provera i bilansa“. Konačno, predloženi Zakon bi uveo željena poboljšanja u transparentnost poslovanja javnih preduzeća. Svetska banka naglašava da usvajanjem predloga Zakona, svi poslovni planovi javnih preduzeća, kao i kvartalni izveštaji, bi morali biti objavljeni na internet stranici preduzeća. Time bi se omogućio, kako građanskom društvu, tako i zakonodavnim telima, znatno bolji uvid u poslovanje i rezultate državnih preduzeća čime bi se postigla i veća odgovornost.

''Sve u svemu, verujemo da bi predloženi novi zakon bio veoma značajan korak u pravom smeru i nadamo se da će zakonodavac podržati napore Vlade Srbije da se unapredi i modernizuje okvir upravljanja u sektoru javnih preduzeća. Spremni smo da pomognemo na svaki način na koji možemo i koji bi i Vlada smatrala potrebnim u cilju implementacije ovih izuzetno važnih reformskih napora'', navodi se u pismu.

Pismo šefa kancelarije Svetske banke u Beogradu Loupa Breforta ministru finansija i privrede Mlađanu Dinkiću

Pismo šefa kancelarije Svetske banke u Beogradu Loupa Breforta ministru finansija i privrede Mlađanu Dinkiću - engleski


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd