Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Usvojen budžet za narednu godinu
01.12.2012.

Skupština Srbije usvojila je danas budžet za narednu godinu, koji predviđa deficit od 121,9 milijardi dinara, odnosno 3,3 odsto bruto domaćeg proizvoda. Ove godine je, prvi put posle dugo vremena, taj najvažniji finansijski zakon usvojen na vreme.


Prema usvojenom budžetu, ekonomska i fiskalna politika u 2013. godini biće usmerena na makroekonomsku stabilnost, ubrzanje privrednog rasta i usporavanje pada zaposlenosti, smanjenje fiskalnog deficita i usporavanje rasta javnog duga i strukturne reforme.

Procenjuje se da će stopa realnog rasta BDP u Srbiji u 2013. iznositi dva odsto, a stopa inflacije 5,5 odsto. Umeren ekonomski rast u 2013. očekuje se na osnovu oporavka aktivnosti u većini sektora privrede i poboljšanja stanja privrede zemalja koje su glavni spoljnotrgovinski partneri Srbije.

Fiskalna konsolidacija u celini u 2013. zasniva se na poreskoj reformi, ograničenom rastu plata zaposlenih u javnom sektoru i penzija, uštedama kroz sprovođenje reformi i povećanje efikasnosti javnog sektora. Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije, deficit republičkog budžeta u narednoj godini trebalo bi da bude 3,3 odsto BDP, a konsolidovani deficit, koji obuhvata i budžete pokrajine, lokalnih samouprava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3,6 odsto BDP, odnosno 132,3 milijardi dinara.

Prihodi republičkog budžeta planirani su na nivou od 956,44 milijarde dinara, a rashodi od 1.078,32 milijarde. Poreski prihodi iznose 837,1 milijardi, a neporeski prihodi i primanja 103,3 milijarde, dok ostatak čine donacije u iznosu od 1,2 milijarde dinara.

Imajući u vidu efekte mera fiskalne konsolidacije na ostvarenje rebalansa budžeta za 2012, na predloženi budžet za narednu godinu vlada je uložila nekoliko amandmana, kojima je projekcija poreskih prihoda za 2013. povećana za 10 milijardi dinara, a kod neporeskih prihoda smanjena za devet milijardi dinara zbog manjih uplata dividendi javnih preduzeća.

Razlika od milijardu dinara preneta je Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike na ime materijalnog obezbeđenja porodice i za dečje dodatke. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja imaju najveće učešće u strukturi ukupnih rashoda i izdataka od 302,87 milijarde dinara.

Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić tokom rasprave je objasnio da je planirano da deficit bude smanjen za više od 80 milijardi dinara u odnosu na planirani deficit republičkog budžeta u 2012. godini i to zbog ušteda na rashodnoj strani budući da će prihodi budžeta u 2013. biti realno povećani za 4,8 odsto, a rashodi smanjeni za 5,2 odsto u odnosu na ovu godinu.

Izdaci za poljoprivredu povećavaju se na 4,5 odsto ukupnog budžeta, a rashodi za socijalnu zaštitu za osam milijardi dinara, dok su prvi put posle dužeg vremana veći i izdaci za kapitalne investicije - za četiri milijarde dinara.

Što se tiče subvencija za privredu, prekida se finansiranje gubitaša i neće biti više garancija za likvidnost javnih preduzeća kao što su "Srbijagas" i "Jat ervejz", a smanjuju se i subvencije za preduzeća u restrukturiranju, za pola milijarde dinara i taj proces je ograničen do 30. juna 2014. godine. Dinkić je dodao da se smanjuje deo subvencija za privredu, delom zbog završetka projekta "Fijat" i zbog preduzeća za restrukturiranje.

Novac koji će iz državne kase ići u Vojvodini izazvao je najveće polemike tokom rasprave o budžetu, a Dinkić je rekao da će budžet te pokrajine biti 8,4 odsto ukupnih poreskih prihoda budžeta Srbije - iznad propisanog minimuma i da će Vojvodina imati skoro 15 milijardi dinara više nego što je bilo predviđeno originalnim budžetom za prošlu godinu.

Međutim, pokrajinske vlasti ne slažu se sa takvom računicom i tvrde da Vojvodini neće pripasti sedam odsto republičkog budžeta, a posebno ne tri sedmine za kapitalne invedticije, što je propisano ustavom.

Pokrajinske vlasti tvrde da su republičkim budžetom kao prihodi budžeta Vojvodine utvrđeni transferi iz republičkog budžeta koji su najvećim delom namenjeni za finansiranje nadležnosti Republike, kao što su namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Vojvodine i namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine.

Ti transferi, kako kažu, čine više od 66 odsto ukupnih sredstava projektovanih u budžetu Pokrajine u 2013. godini, što onemogućava da se tri sedmine pokrajinskog budžeta rasporedi na finansiranje kapitalnih rashoda.

Za budžet je glasalo 138 poslanika, protiv je bilo 69 poslanika, a troje nije glasalo. Poslanici će rad nastaviti u ponedeljak, 3. decembra, objedinjenom debatom o nekoliko zakonskih predloga, među kojima je i Predlog zakona o javnim preduzećima.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd