Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Održan seminar „Potreba za internim finansijskim kontrolama u javnom sektoru''
29.09.2010.

U organizaciji Ministarstva finansija, sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju, u Beogradu, 29. septembra 2010. godine, održan je jednodnevni seminar o osnovnim principima Interne finansijske kontrole u javnom sektoru, pod nazivom: „Potreba za internim finansijskim kontrolama u javnom sektoru“.

Seminar je održan na nivou pomoćnika ministara, sekretara ministarstava i direktora naznačajnijih uprava, agencija i fondova, koji su odgovorni za uspostavljanje sistema IFKJ.

U uvodnom izlaganju, državni sekretar Vuk Đoković je rekao da je ovo novi način kontrole i da Ministarstvo finansija pokušava da uspostavi što bolje mehanizme . Prema Đokoviću, tri su glavna stuba razvoja kontrole:
1. finansijsko upravljanje i kontrola
2. funkcionalno nezavisna interna revizija
3. centralna jedinica za harmonizaciju

Đoković je izjavio i da će se Centralna jedinica za harmonizaciju baviti obukom i uspostavljanjem mehanizama saradnje i praćenja razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Ministarstvo finansija će uraditi sve što je neophodnoa, kako bi Centralna jedinica za harmonizaciju dobro funkcionisala zaključio je državni sekretar Vuk Đoković.

O Strategiji interne finansijske kontrole u javnom sektoru govorio je Goran Cvejić pomoćnik ministra finansija.

Seminar je obradio i sledeće teme: Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i Centralna jedinica za harmonizaciju i priprema akcionog plana. Cilj seminara je bio da se razumeju osnovni principi i usvoje metodologije implementacije IFKJ a posebno Finansijskog upravljanja i kontrole.

Na skupu je rečeno i da potreba za Internom finansijskom kontrolom (IFKJ), u javnom sektoru ne proizilazi samo iz zahteva usaglašavanja sa 32. poglavljem dokumenta „Acquis Communautaire“- finansijske kontrole, već pre svega treba da obezbedi dobro uređen sistem finansijskog upravljanja i internih kontrola, koji efektivno funkcioniše u javnom sektoru republike Srbije. Obezbeđenje kvalitetnog nivoa javnih usluga i najbolja upotreba resursa treba da budu ciljevi svake organizacije javnog sektora. Svaka organizacija javnog sektora treba da implementira metodologiju uvođenja IFKJ tako da one postanu rutinski i integrisani praces organizacije.

Da bi ovako postavljeni zahtevi bili u potpunosti ostvareni nova metodologija mora biti prihvaćena i usvojena kako bi omogućila rukovodiocima da postanu potpuno odgovorni za svoje finansijske i druge odluke, rečeno je na Seminaru.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd