Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, којим су уведена правила и начела фискалне одговорности.
14.10.2010.

Изменама и допунама Закона о буџетском систему уводе се строга фискална правила којима се ограничава учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на 45 одсто, изјавила је министарка финансија Србије Диана Драгутиновић пред посланицима Скупштине Србије. Она је, образлажући измене и допуне тог закона у Скупштини Србије, изјавила да је фискалним правилима предвиђено постепено смањивање буџетског дефицита Србије на један одсто БДП-а. Министарка финансија каже да се овим изменама уводе правила и процедуре у вођењу јавних финансија, којих ће морати да се придржавају власти на републичком и локалном нивоу и организације обавезног социјалног осигурања.

Предложена фискална правила предвиђају да се постепено буџетски дефицит са садашњих 4,8 одсто БДП-а смањи на један одсто до 2015. године, с тим што ће проценат годишњег смањења зависити од тога да ли се остварује привредни раст или долази до рецесије. У годинама привредног раста, буџет би морао да буде у суфициту, док би у рецесији био дозвољен дефицит.

Посебним правилима фискалне одговорности ограничава се учешће плата и пензије у БДП-у и мења структура јавне потрошње, тако што се смањују текући издаци, а повећавају капитална улагања, истакла је министарка Драгутиновић. Иначе, предвиђено је да учешће пензија у БДП падне на 10 а учешће плата у јавном сектору на 8% .

Влада, како је изјавила Драгутиновићева, може да одступи од правила фискалне одговорности у случајевима природних катастрофа и спољних шокова који утичу на здравље и безбедност људи, али мора предвидети мере како би се фискална правила у кратком року поново применила.

Изменама и допунама Закона о буџетском систему предложена су и фискална правила за локалну власт. Основно је да фискални дефицит локалне власти не може бити већи од 10% од прихода у тој години, осим ако је резултат реализације јавних инвестиција.

Изменама Закона о буџетском систему уводи се и Фискални савет, као стручни независни орган који би требало да унапреди културу у области јавних финасија и да утиче на формирање јавног мњења, казала је Драгутиновићева. То тело ће имати три члана, од којих ће по једног предлагати председник Србије, министар финансија И гувернер Народне банке Србије.

Министарка финансија је изјавила и да је увођење фискалних правила део процеса европских интеграција, а таква правила у одговорном и предвидивом вођењу јавних финансија тренутно се примењују у 80 земаља. Увођење тих правила допринеће побољшању кредитног рејтинга државе и омогућити значајне уштеде, што ће довести до стабилне, предвидиве и одрживе фискалне политике.

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему Влада Србије усвојила је 17.септембра и проследила Скупштини на усвајање по хитном поступку.

Текст Закона можете преузети овде
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд