Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Prihodi i rashodi budžeta prema Zakonu o budžetu
10.09.2010.

U periodu januar-avgust 2010. godine ostvaren je deficit budžeta u visini od 72,4 mlrd dinara. Prihodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 414,7 mlrd, a rashodi su izvršeni u iznosu od 487,1 mlrd dinara.

U avgustu su ostvareni prihodi u iznosu od 56,4 mlrd dinara, od čega se najveći deo odnosi na uplatu PDV u iznosu od 25,4 mlrd dinara. Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza, zahvaljujući prenosu dela julske uplate u ovaj mesec. Svi ostali porezi, kao i neporeski prihodi, su naplaćeni na nivou mesečnog proseka ove godine.

Rashodi budžeta u avgustu iznosili su 59,8 mlrd. Kao i prethodnih meseci, u avgustu najveće stavke predstavljaju isplata plata zaposlenima, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (PIO fond, RZZO, Nacionalna služba za zapošljavanje), čiji se najveći deo odnosi na penzije, kao i rashodi za socijalnu zaštitu.

U tabeli 3. prikazano je kretanje ukupnih prihoda i rashoda korisnika republičkog budžeta. Osim budžetskih sredstava uključena su dodatna sredstva budžetskih korisnika ostvarena njihovom aktivnošću ili primanjima po osnovu donacija i kredita. U periodu januar-avgust 2010. godine prema ovoj metodologiji ostvaren je znatno niži deficit u iznosu od 59,3 mlrd dinara.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd