Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Приходи и расходи буџета према Закону о буџету
10.09.2010.

У периоду јануар-август 2010. године остварен је дефицит буџета у висини од 72,4 млрд динара. Приходи у овом периоду су остварени у износу од 414,7 млрд, а расходи су извршени у износу од 487,1 млрд динара.

У августу су остварени приходи у износу од 56,4 млрд динара, од чега се највећи део односи на уплату ПДВ у износу од 25,4 млрд динара. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза, захваљујући преносу дела јулске уплате у овај месец. Сви остали порези, као и непорески приходи, су наплаћени на нивоу месечног просека ове године.

Расходи буџета у августу износили су 59,8 млрд. Као и претходних месеци, у августу највеће ставке представљају исплата плата запосленима, трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ПИО фонд, РЗЗО, Национална служба за запошљавање), чији се највећи део односи на пензије, као и расходи за социјалну заштиту.

У табели 3. приказано је кретање укупних прихода и расхода корисника републичког буџета. Осим буџетских средстава укључена су додатна средства буџетских корисника остварена њиховом активношћу или примањима по основу донација и кредита. У периоду јануар-август 2010. године према овој методологији остварен је знатно нижи дефицит у износу од 59,3 млрд динара.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд