Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Конкурсном документацијом решено питање могућег сукоба интереса
12.05.2010.

Комисија за јавне набавке је од почетка била свесна чињенице да постоји могућност да се потенцијални понуђачи могу наћи у сукобу интереса и због тога је конкурсном документацијом регулисала на три места питање сукоба интереса, изјавио је државни секретар у Министарству финансија и председник Радне групе за продају дела акција у својини Републике Србије предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Слободан Илић.

Могуће питање сукоба интереса регулисано је у делу “Б - Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 4. Сукоб интереса и ограничење за ангажовање понуђача”, затим у делу “Д - Пројектни задатак консултанта, тачка 7” и у делу “Г - Модел Уговора, тачка 4.2”. Сви детаљи доступни су на нтернет страници Министарства финансија – www.mfin.gov.rs

У оквиру укупне оцене примљене понуде јединог понуђача Конзорцијума који предводи “Ситигруп глобал маркетс”, а у складу са Пословником о раду који подразумева оцену достављене понуде са свих релевантних аспеката што укључује и питање сукоба интереса, Комисија за јавне набавке ће се изјаснити и то ће бити једина званична оцена Комисије у вези са предметном јавном набавком. То значи да ће Комисија за јавне набавке, ако утврди да се у овој понуди ради о сукобу интереса, то и констатовати, објаснио је Слободан Илић. Он је додао и да ће јавност одмах бити обавештена о оцени понуде, чим је Комисија буде донела.

У Прилогу достављамо и изводе из Конкурсне документације, којима се регулише питање сукоба интереса.

ПРИЛОГ:
из дела “Б - Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 4. Сукоб интереса и ограничење за ангажовање понуђача”

4. СУКОБ ИНТЕРЕСА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОНУЂАЧА

Изабрани консултант ће дати професионалан, објективан и непристрасан савет, и у сваком тренутку ће штитити интересе наручиоца, без обзира на будући рад, и стриктно ће избегавати сукобе са другим задацима или својим сопственим пословним интересима.

Изабрани консултант неће бити ангажован на задацима који могу бити у конфликту са његовим претходним или текућим обавезама према другим клијентима, или на задацима који могу да га ставе у позицију да није у
могућности да изврши своје задатке у најбољем интересу наручиоца.

Изабрани консултант, подизвођачи, чланови конзорцијума и њихово особље као ни са њима повезана лица не могу бити ангажовани, било директно или индиректно, на обављању следећих послова:

(а) За време трајања уговора о предметној набавци, на било којим пословима или професионалним активностима у земљи наручиоца који су у сукобу са активностима и обавезама које је консултант преузео уговором о овој набавци;

(б) За време трајања уговора о предметној набавци и у периоду од 2 (две) године након истека или раскида уговора, или у периоду од 1 (једне) године од дана закључења трансакције, у зависности од тога који случај раније наступи не може:

(1) наступати као купац акција Предузећа које су предмет продаје, односно у погледу предмета консултантских услуга из уговора о предметној набавци;

(2) саветовати потенцијалног купца
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд