Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Једна понуда за саветника за продају Телекома
11.05.2010.

На јавни позив за избор најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга менаџментског консалтинга у припреми и спровођењу поступка продаје дела акција у својини Републике Србије предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, у законом предвиђеном року пристигла је једна понуда.

Понуду за услуге менаџментског консалтинга доставио је конзорцијум који предводи „Citygroup Global Markets Limited“ из Лондона.

Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач доставио понуду која садржи технички и финансијски део.

Према садржини конкурсне документације за предметну јавну набавку, након што Комисија изврши стручну оцену понуде (технички део) и утврди да тај део понуде испуњава све захтеве из јавног позива и конкурсне документације, понуда (финансијски део) биће јавно отворена у оквирном року од 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда (технички део).
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд