Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
01.04.2010.

Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон („Службени гласник Републике Србије” број 18/10 од 26.марта 2010. године). Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 3. маја 2010. године.
Даном почетка примене новог Царинског закона укида се институт царинског контингента, који је у старом Царинском закону био прописан у делу прелазни режими и мере, и стављају се ван снаге односно замењују новим одлуке Владе којима је ова област регулисана.

Обавештавамо увознике да Министарство финансија од 3. маја 2010. године неће примати захтеве за одобравање царинског контингента.
Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон („Службени гласник Републике Србије” број 18/10 од 26.марта 2010. године). Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 3. маја 2010. године.
Даном почетка примене новог Царинског закона укида се институт царинског контингента, који је у старом Царинском закону био прописан у делу прелазни режими и мере, и стављају се ван снаге односно замењују новим одлуке Владе којима је ова област регулисана.

Обавештавамо увознике да Министарство финансија од 3. маја 2010. године неће примати захтеве за одобравање царинског контингента.


I Царински контингенти за такси возила

Укидају се царински контингенти за увоз путничких аутомобила за обављање такси делатности.

Истичемо да су стопе царина на увоз путничких аутомобила Законом о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) од 30.1.2009. године снижене са 20% на 12,5%, док су за увоз аутомобила пореклом из ЕУ у 2010. години предвиђене стопе царине од 7,5% односно 8,8%.


II Царински контингенти за увоз сировина, репроматеријала и обрађеног дувана


Одлука о критеријума на основу којих се одређују царински контингенти за увоз одређене робе у 2010. години („Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 10/10), биће замењена новом одлуком о снижењу стопа царине, којом ће бити задржан исти ниво царинског снижења.

Поступак остваривања права на увоз уз смањење односно изузимање од плаћања царине за конкретну робу биће поједностављен, јер ће се корисник са потребном документацијом обраћати директно царинарници ради остваривања свог права, без доношења појединачног решења министра.


III Царински контингенти за увоз опреме

Новим Царинским законом прописано је да се увозне дажбине не плаћају на нову опрему која се не производи у земљи, а која се увози за нову производњу, модернизацију производње, увођење нове односно осавремењавање постојеће технологије, осим путничких аутомобила и апарата за игре на срећу.

Новом одлуком Владе се неће сужавати делатности у којима се користи нова опрема на чији се увоз не плаћају увозне дажбине.

Поступак остваривања права на увоз без плаћања царине за конкретну опрему биће поједностављен, јер ће се корисник са потребном документацијом обраћати директно царинарници ради остваривања свог права, без доношења појединачног решења министра.


IV Царински контингенти за увоз делова за FIAT PUNTO

Одлука којом се одобрава увоз без плаћања царине делова за склапање 50.000 возила марке Fiat, модел Punto 188 је на снази од 30. маја 2009. године, а примењује се 24 месеца од дана ступања на снагу.

Ова одлука, донета из разлога да се унапреди серијска монтажа путничких моторних возила, биће замењена новом, у складу са овлашћењима из новог Царинског закона, без промена у односу на обим и поступак реализације ове царинске олакшице.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд