Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Почело повезивање стажа
25.03.2010.

Министарство финансија извршило је прву уплату којом је повезан стаж за више од 9 хиљада радника у 8 предузећа, у укупном износу од 5.500 милиона динара. Пензијски стаж је повезан радницима
- ЈП за подземну експлоатацију угља Ресавица, (4.124 запослена)
- Пољопривредна корпорација Београд, (3.027 запослених)
- АД Хемијска индустрија „Жупа“ Крушевац, (1.157 запослених) и
- Д.П. за производњу ауто делова „21. октобар“ у реструктуирању, Крагујевац, (355 радника).
Министарство финансија извршило је прву уплату којом је повезан стаж за више од 9 хиљада радника у 8 предузећа, у укупном износу од 5.500 милиона динара. Пензијски стаж је повезан радницима
- ЈП за подземну експлоатацију угља Ресавица, (4.124 запослена)
- Пољопривредна корпорација Београд, (3.027 запослених)
- АД Хемијска индустрија „Жупа“ Крушевац, (1.157 запослених) и
- Д.П. за производњу ауто делова „21. октобар“ у реструктуирању, Крагујевац, (355 радника).

Уплаћена средства су бесповратна, а уплата је извршена на основу Закључка Владе од 17. фебруара. Тим закључком омогућено је повезивање стажа одређеним предузећима која имају неизмирене обавезе за пензијско и инвалидско осигурање запослених за период од 1. јануара 2004. до 31. децембра 2009. године. Тиме је Влада Србије омогућила пензионисање радника који испуне законске обавезе (основ) за одлазак у пензију.

Министарство финансија саопштава да се бесповратна средства уплаћују предузећима која послују са више од 50 одсто државног капитала, која су у поступку припреме за приватизацију или предузећима која су у поступку приватизације. Предузећа која су приватизована по Закону о својинској трансформацији и Закону о Приватизацији, могу да повежу стаж својим радницима закључивањем уговора о задуживању ради повезивања стажа, уз достављање средстава обезбеђења плаћања. Та предузећа, обавезу по основу повезивање стажа треба да измире у року од четири године, са одложеним плаћањем од годину дана и каматом у висини есконтне стопе Народне банке Србије, која тренутно износи 8,5%

До сада, захтеве за повезивање стажа поднело је 546 компанија, за 83.767 запослених. Од тога, 366 предузећа испуњава услове да добију бесповратна средства из буџета Републике, док ће преосталих 180 компанија моћи да искористи другу врсту помоћи државе.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд