Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Усвојен нови Царински закон
23.03.2010.

Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон.

Погледајте текст Закона

За разлику од до сада важећег Царинског закона, који је донет 2003. године, а који је само делимично садржао одредбе Општег споразума о царинама и трговини (ГАТТ) и смернице Светске царинске организације, нови Царински закон садржи основне институте и принципе на којима се заснива Царински закон Европске Уније, у складу је и са правилима Светске трговинске организације и Светске царинске организације, стандардима ревидиране Кјото конвенције, као и основним опредељењима из Општег споразума о царинама и трговини (ГАТТ).

Нови Царински закон је у функцији праћења савремених токова робе и капитала, отворене тржишне економије, све веће либерализације промета робе и услуга, заштите интереса Републике Србије од незаконите и илегалне трговине, а има за циљ и јачање сарадње између царинских органа и привредних субјеката. Савременост овог закона се огледа и у чињеници поједностављења царинске процедуре, њеног бржег и ефикаснијег обављања (могућност подношења царинских исправа електронским путем), што све заједно треба да допринесе убрзању царинског поступка и смањењу трошкова у спољно-трговинском промету.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд