Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Приходи и расходи буџета према Закону о буџету
05.03.2010.

У прва два месеца 2010. године остварен је дефицит буџета у висини од 17 млрд динара. Приходи у овом периоду су остварени у износу од 89,9 млрд, а расходи су извршени у износу од 106, 9 млрд динара.

У јануару су остварени приходи у износу од 49, 3 млрд динара, од чега је највећи део уплата ПДВ у износу од , скоро, 28 млрд динара. Јануар је тзв. ''велики'' месец када се уплаћује ПДВ од стране обвезника који на свака 3 месеца плаћају овај порез, тако да је висина уплаћеног ПДВ у јануару виша од месечног просека. Приходи по основу акциза и пореза на добит остварени су у очекиваним месечним износима. Порез на доходак, царине и остали порески приходи (ову категорију углавном чине порез на употребу мобилних телефона и регистрација возила) сваког јануара бележе најниже вредности у поређењу са осталим месецима, те се очекује њихов постепени раст током године. Непорески приходи које чине таксе, наплаћене казне, приходи по основу организовања игара на срећу, камате, дивиденде и остало, такође, у јануару, традиционално бележе најнижи ниво.

Детаљније - Макроекономски и фискални подаци
Фебруар, емпиријски посматрано, представља месец са најнижим приходима у години. Мада поједине пореске категорије бележе раст у односу на јануар, приходи по основу ПДВ и акциза су најнижи у години,пре свега због смањене привредне активности у јануару.

Расходи буџета у првим месецима 2010. године извршавају се по уобичајеној динамици. Највеће ставке представљају исплата плата запосленима и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ПИО фонд, РЗЗО, Национална служба за запошљавање) чији се највећи део односи на пензије. Први квартал караткетише слабо извршење капиталних расхода и набавке финансијске имовине ( буџетски кредити).

У табели 3. приказано је кретање укупних прихода и расхода корисника републичког буџета. Осим буџетских средстава укључена су додатна средства буџетских корисника остварена њиховом активношћу или примањима по основу донација и кредита. У прва два месеца ове године према овој методологији остварен је нешто нижи дефицит у износу од 16 млрд динара.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд