Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Započela realizacija Programa Evropske zajednice Fiskalis 2013 i Carina 2013
02.10.2009.

U Briselu je krajem septembra održan zajednički Informativni sastanak u vezi sa učešćem Poreske uprave Republike Srbije i Uprave carina u programima Evropske zajednice «Fiskalis 2013» i «Carina 2013». Sastanak je organizovao Generalni direktorat za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) u saradnji sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj Uniji.
Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Poreske uprave Zoran Vasić, pomoćnik direktora Poreske uprave za obrazovanje i komunikaciju i Ivana Pajkić, nacionalni koordinator za Program «Fiskalis 2013», predstavnik Uprave carina Biljana Mustapić Momčilović, načelnik Odeljenja za međunarodnu carinsku saradnju i EU integracije i Milena Budimirović, savetnik u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji.

Delegaciju je primio Centralni tim DG TAXUD za upravljanje programima koji je predstavnike Republike Srbije upoznao sa sveukupnim i posebnim ciljevima oba programa, načinom njihovog sprovođenja, finansiranjem, postignutim rezultatima, komponentama godišnjeg programa rada, IT aktivnostima, akcionim planom i zajedničkim akcijama.

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Evropske zajednice o učešću Republike Srbije u programima Evropske zajednice «Fiskalis 2013» i «Carina 2013», Poreska uprava i Uprava carina započinju aktivno učešće u aktivnostima programa, koji su namenjeni ne samo zemljama članicama Evropske Unije već i zemljama potencijalnim kandidatima i trećim zemljama u cilju jačanja njihovih administrativnih kapaciteta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U programima učestvuje 27 zemalja Evropske Unije, Hrvatska, Turska i Makedonija.

Cilj Programa Fiskalis je unapređenje saradnje poreskih administracija radi oporezivanja roba i usluga u skladu sa nacionalnim i poreskim zakonodavstvom Evropske zajednice, unapređenje pravilnog funkcionisanja poreskih sistema na unutrašnjem tržištu jačanjem saradnje zemalja učesnica i njihovih administracija i aktivno uključivanje u proces suzbijanja međugraničnih poreskih prevara.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd