Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje
30.03.2009.

Ministarka finansija Vlade Republike Srbije Diana Dragutinović i šef Kancelarije Svetske u Srbiji Sajmon Grej potpisali su danas Ugovor o zajmu u iznosu od 34.9 miliona evra. Kredit će se koristiti kao podrška budžetu Republike Srbije, a cilj mu je razvoj privatnog i finansijskog sektora što treba da podstakne ekonomski razvoj u skladu sa željom za eventualno članstvo u Evropskoj uniji.

Zajam će podržati reformske napore Vlade Srbije kroz unapređenje poslovnog okruženje radi podsticanja novog preduzetništva kao i privlačenja stranih direktnih investicija. Njime će se takođe unaprediti finansijska disciplina uz pomoć jačanja budžetskih ograničenja u privredi kroz kontinuiranu reformu društvenih i restruktuiranje javnih preduzeća. Najzad, zajmom će se pomoći izgradnja efikasnijeg i stabilnijeg finansijskog sektora kroz jačanje nadzora nad bankarskim sektorom i podsticanje razvoja tržišta kapitala.

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 34.9 miliona evra prvi je u nizu od tri programska zajma za razvojnu politiku koja su namenjena podršci višegodišnjeg programa pomoći Republici Srbiji za rešavanje izazova u vezi sa institucionalnom izgradnjom i reformama kako u privatnom tako i u finansijskom sektoru.

Zajam je obezbeđen po standardnim uslovima IBRD-a, sa rokom otplate od 20 godina i počekom (grejs periodom) od 8 godina.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd