Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o kontroli državne pomoći
20.12.2007.

Ministarstvo finansija od sutra, 21. decembra 2007. godine,  sprovodi javnu raspravu o radnom materijalu Nacrta zakona o kontroli državne pomoći (u daljem tekstu: Zakon). Poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim stranama: ministarstvima u Vladi, Državnoj revizorskoj instituciji, Komisiji za zaštitu konkurencije, Kancelariji za NIP, Fondu za razvoj Republike Srbije, Garancijskom fondu, Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza, Izvršnom veću AP Vojvodine, Kancelariju za pridruživanje EU, korisnicima državne pomoći, Privrednoj komora Srbije, Stalnoj konferenciji gradova i opština, relevantnim međunarodnim organizacijama i svim drugim subjektima koji smatraju da svojim komentarima mogu da doprinesu unapređenju teksta Zakona.

Ministarstvo finansija od sutra, 21. decembra 2007. godine,  sprovodi javnu raspravu o radnom materijalu Nacrta zakona o kontroli državne pomoći (u daljem tekstu: Zakon). Poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim stranama: ministarstvima u Vladi, Državnoj revizorskoj instituciji, Komisiji za zaštitu konkurencije, Kancelariji za NIP, Fondu za razvoj Republike Srbije, Garancijskom fondu, Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza, Izvršnom veću AP Vojvodine, Kancelariju za pridruživanje EU, korisnicima državne pomoći, Privrednoj komora Srbije, Stalnoj konferenciji gradova i opština, relevantnim međunarodnim organizacijama i svim drugim subjektima koji smatraju da svojim komentarima mogu da doprinesu unapređenju teksta Zakona.Pojedinačne odredbe Zakona objašnjene su kroz Obrazloženje Zakona sa ukazivanjem na vezu sa odgovarajućim propisima Evropske unije. Zakon je usklađen sa pravnim tekovinama EU (acquis communautaire) u delu državne pomoći, u meri u kojoj je to potrebno za zemlju koju uskoro očekuje potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i stupanje na snagu privremenog sporazuma. Zakonom se obezbeđuje realizacija obaveza iz navedenog sporazuma, u delu državne pomoći. Zakon ima poseban značaj, jer se po prvi put u Republici uspostavlja sistem kontrole državne pomoći, pa se očekuje aktivno učešće u javnoj raspravi svih zainteresovanih subjekata.Javna rasprava će trajati do 15. januara 2008. godine.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd