Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Neophodne hitne izmene Zakona o hartijama od vrednosti
21.11.2007.

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Slobodan Ilić izjavio je danas da se to ministarstvo zalaže za hitne izmene propisa koji regulišu tržište hartija od vrednosti. Ilić je na okruglom stolu posvećenom izmenama Zakona o hartijama od vrednosti, koji su organizovali "Ekonomist medija grup" i časopis "Bankar", rekao da važeći zakon nije dobar, ali da još nije doneta odluka o tome da li ga treba menjati i dopunjavati, ili donositi novi zakon.

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Slobodan Ilić izjavio je danas da se to ministarstvo zalaže za hitne izmene propisa koji regulišu tržište hartija od vrednosti. Ilić je na okruglom stolu posvećenom izmenama Zakona o hartijama od vrednosti, koji su organizovali "Ekonomist medija grup" i časopis "Bankar", rekao da važeći zakon nije dobar, ali da još nije doneta odluka o tome da li ga treba menjati i dopunjavati, ili donositi novi zakon.On je ukazao na to da bi bilo bolje da se hitno izmene rešenja u ovom dokumentu koja koče razvoj finansijskog tržišta, nego da se čeka na novi zakon. Prema njegovim rečima, izmene ovog zakona o kojima postignu saglasnost učesnici na finansijskom tržištu mogle bi po hitnom postupku da se usvoje do kraja ove godine. Ilić je ukazao na to da je, između ostalog, postignuta saglasnost o tome da se omogući da se sa novim hartijama od vrednosti istovremeno ponude i one uz prethodne emisije, što do sada nije bilo moguće.Državni sekretar Ministarstva finansija je istakao da je saglasnost postignuta i oko obaveze brokera da odbiju nalog klijenta ako na računu nema dovoljno sredstava, uz napomenu da sadašnji zakon nije jasno propisao u kojim slučajevima Komisija za hartije od vrednosti može da izriče određene mere, što bi dovelo do veće pravne sigurnosti. Istovremeno, predloženo je i da se ublaži odredba koja obavezuje sva akcionarska društva da izađu na otvoreno tržište, jer to za mnoga preduzeća sa društvenim kapitalom predstavlja teret, ali će se ostaviti mogućnost pojedinačnim akcionarima da svoj deo prodaju, naveo je Ilić. On je rekao da nije postignuta saglasnost o otvaranju računa klijenta kod poslovne banke na ime brokerskog društva i položaju brokerskih kuća, koje su u odnosu na banke u neravnopravnom položaju.Direktor Beogradske berze Gordana Dostanić istakla je da ta institucija podržava otklanjanje prepreke u proceduri inicijalne javne ponude, povećanje transparentnosti i informacija od samog emitenta, kao i lakše otvaranje i zatvaranje akcionarskog društva i obezbeđivanje ravnopravnosti među učesnicima na tržištu kapitala. Ona je ocenila da je neophodno definisati upravljanje računima klijenata kod brokera i dati veću samostalnost Komisiji za hartije od vrednosti.Predsednik ove komisije Milko Štimac rekao je da postoji pravna praznina koja se odnosi na sporove vezane za odluke te institucije i dodao da je za odluke Komisije nadležan samo upravni sud, koji još nije formiran.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd