Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakona o javnim nabavkama
19.09.2007.

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast javnih nabavki, Ministarstvo finansija sprovodi javnu raspravu o radnoj verziji Nacrta zakona o javnim nabavkama. Učesnici u javnoj raspravi su svi zainteresovani subjekti u oblasti javnih nabavki (privredna društva i preduzeća, Narodna banka Srbije, Svetska banka, Privredna komora Srbije, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava ponudjača, javna preduzeća, lokalne samouprave, relevantne međunarodne organizacije i drugi). Link: Radna verzija Nacrta zakona o javnim nabavkama. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se poštom Ministarstvu finansija, Kneza Miloša br. 20, ili na e-mail adresu: ivana.krdzalic@mfin.sr.gov.yu. Javnu raspravu o radnoj verziji Nacrta zakona o javnim nabavkama Ministarstvo finansija organizovaće u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Privrednom komorom Srbije 26., 27. i 28. septembra.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd