Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju za period januar–mart
15.03.2007.

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar–mart 2007. godine.

Uredbom nije promenjen iznos sredstava predviđenih za privremeno finansiranje, već je u okviru njega izvršena tehnička preraspodela među pojedinim stavkama, izjavio je Ministar privrede u Vladi Republike Srbije Predrag Bubalo.
Bubalo je na konferenciji za novinare održanoj nakon sednice Vlade precizirao da je za pojedine stavke predviđeno smanjenje troškova za 2,496 milijardi dinara, dok je za neke planirano isto toliko povećanje rashoda. On je objasnio da je predviđeno smanjenje izdataka za plate i dodatke zaposlenih, otplatu stranih kamata, socijalne doprinose na teret poslodavca i otplatu glavnice stranim kreditorima.

Istovremeno, povećanje je predviđeno za otplatu glavnice domaćim kreditorima, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, naknadu za socijalnu zaštitu, specijalizovane usluge, usluge po ugovoru i za poreze, kao i obaveze i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, dodao je Bubalo. Prema njegovim rečima, najznačajnija ušteda od približno 1,749 milijardi dinara odnosi se na uštedu na osnovu plata i to pre svega promenom obračuna poreza na plate sa 14 na 12 odsto.

Ministar Bubalo je ukazao na to da je u realizaciji plata za februar u većini državnih institucija utrošeno manje od planiranog, kao i da je zaposleno manje službenika i nameštenika u odnosu na ono što je planirano. Takođe, do uštede je došlo i kod rashoda za plate narodnih poslanika i stručnih službi u Skupštini Srbije jer nisu realizovani u planiranom obimu, istakao je ministar.

Vlada je 21. decembra prošle godine, podsetio je Bubalo, donela Uredbu o privremenom finansiranju za pomenuti period, kojom su utvrđeni prihodi od 130,3 milijarde dinara i rashodi od 124,9 milijardi dinara. Prema tom dokumentu, predviđeni su i suficit od 5,5 milijardi dinara, kao i sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana od 15,5 milijardi dinara, to jest 190,9 miliona evra, rekao je on.

Bubalo je objasnio da je zbog različitog tempa u realizaciji pojedinih projekata iz NIP-a, 22. februara ove godine doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju, kojom su sredstva za projekte iz NIP-a povećana sa 15,46 na 19,55 milijardi dinara. Ministar je naveo da je na današnjoj sednici Vlade doneta Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2007. godinu, kojom je predviđeno povećanje naknada za 7,5 odsto, što je na nivou onog što je za ovu godinu predviđeno Memorandumom o budžetu od 2007. do 2009.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd