Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Друга редовна Скупштина Коморе овлашћених ревизора
13.02.2007.

Комора овлашћених ревизора сазива Другу редовну Скупштину која ће се одржати 19.02.2007. године са почетком у 10 часова, у ЈУБМЕС банци а.д. Београд, Булевар АВНОЈ-а 121, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 до 10 часова. (погледајте )

Чланови Скупштине, предузећа за ревизију, овлашћени ревизори запослени у предузећима за ревизију и представник Министарства финансија, код одлучивања на другој редовној седници Скупштине имају по један глас. Скупштина се може одржати и доносити одлуке ако у њеном раду учествује обична већина од укупног броја чланова Скупштине или њихових представника (кворум за рад Скупштине). Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд