Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Ukupna budžetska sredstva za 2007. godinu 601,3 milijarde dinara
30.11.2006.

Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Srbije i koordinator Ministarstva finansija Milan Parivodić saopštio je danas da su za 2007. godinu predviđena ukupna budžetska sredstva u iznosu od 601,3 milijarde dinara.

Parivodić je na konferenciji za novinare, održanoj posle sednice Vlade, precizirao da predviđena budžetska sredstva za narednu godinu iznose 551,6 milijardi dinara, dok je za Nacionalni investicioni plan preko toga planirano 49,7 milijardi dinara.
On je naglasio da Predlog zakona o budžetu i projektovana ekonomska politika za 2007. godinu podrazumevaju nastavak visokog privrednog rasta, visokog priliva direktnih stranih investicija, održavanje makroekonomske stabilnosti, otvaranje novih radnih mesta, rast bruto društvenog proizvoda (BDP) i inflaciju od 7,5 odsto.

Prema njegovim rečma, budžet za narednu godinu projektovan je upravo sa ciljem da se održe do sada postignuti rezultati, što znači da je u 2007. godini planiran rast BDP-a za 7 odsto, a rast cena za 7,5 odsto.

Govoreći o rezultatima koji su ostvareni u ovoj godini, Parivodić je naveo da je inflacija trenutno na nivou 5,6 odsto, BDP je 6,7 odsto, rast industrijske proizvodnje iznosi 5,5 odsto, dok je izvoz povećan za 27,6 odsto, a uvoz za 22 odsto.

Ministar je naglasio da je Predlogom zakona o budžetu za 2007. godinu, koji je usklađen sa novim Ustavom Srbije, predviđeno da budžet AP Vojvodine iznosi 7 odsto u odnosu na budžet Srbije, s tim što tri sedmine pokrajinskog budžeta treba da se koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.

Prema njegovim rečima, budžet za narednu godinu predviđa promene u zakonskim obavezama republičkog budžeta prema lokalnim samoupravama na taj način što se iznos transfernih sredstava za lokalne samouprave udvostručava, tako da će umesto 15,4 milijardi dinara, koliko su ta sredstva iznosila ove godine, lokalnim samoupravama u 2007. godini biti preneto 29,75 milijardi dinara.

Parivodić je dodao da se Nacionalni investicioni plan u budžetu za 2007. godinu obezbeđuje iz neraspoređenog viška primanja, odnosno iz sredstava ostvarenih privatizacijom iz ranijih godina.

On je istakao da novinu predstavlja i to što budžet za narednu godinu u jednom svom delu postaje programski i objasnio da to znači da se trošenje vezuje za projekte, a ne za konkretne troškove kao što su kupovina robe i usluga i slično.

Prema njegovim rečima, takozvana "pilot ministarstva" čiji su projekti svrstani u programski deo budžeta za narednu godinu su ministarstva - privrede, trgovine, turizma i usluga, zdravlja, za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Ministarstvo vera.

Ministar je ukazao na to da budžet za 2007. godinu, u odnosu na ovogodišnji, predviđa i porast poreskih prihoda za 10 odsto, a neporeskih prihoda za 9 odsto.

Istovremeno, Parivodić je ukazao na to da je planirano da će osnovica plata za sve zaposlene u 2007. godini porasti za 7,5 odsto, a predviđeno je i dalje rasterećenje Srbije u smislu unutrašnjeg, ali i spoljašnjeg javnog duga.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd