Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Broj otkrivenih carinskih prekršaja povećan za 20% na godišnjem nivou
03.05.2006.

Direktor Uprave carina Dragan Jerinić izjavio je danas da je projekat otvorene carinske linije, čiji je cilj informatičko povezivanje sa svim državnim organima, osnovni uslov za borbu protiv kriminalnih delatnosti. Projekat je omogućen operativnim centrom koji je finansirala britanska vlada i u tehničkom smislu je jedan od najsavremenijih u jugoistočnom delu Evrope. Putem telefonskog broja 064 732 građanima je omogućeno da se uključe u borbu protiv kriminala, što je svuda u svetu glavni način otkrivanja informacija o krivičnim radnjama. Jerinić je naglasio da krivični zakon obavezuje građane koji imaju informacije o krivičnom delu da to delo prijave nadležnoj službi, i da se ne radi o „cinkarenju“, već o građanskoj dužnosti.
Direktor Uprave carina istakao je da je na osnovu informacija dobijenih putem otvorene carinske linije otkriven veći broj carinskih prekršaja, među kojima se ističu otkrivanja tzv. „crnih magacina“ sa neocarinjenom robom u Ledinama (u vrednosti od 1,28 miliona dolara) i naselju Altina (11 miliona dinara), 60 tona tekstila u vrednosti oko 20 miliona dinara u Čajetini, kao i 15kg zlata i srebra u vrednosti od 600 000 evra otkrivenih u Varevu.

Jerinić je naglasio da je, uprkos smanjenju broja zaposlenih u Upravi carine, efekat rada Uprave tokom poslednje dve godine znatno poboljšan (efekat naplate carinskih dažbina je povećan 10 puta). Broj otkrivenih prekršaja se povećava za 20% na godišnjem nivou.

Načelnik odeljenja za obaveštajne poslove Nikola Tončev objasnio je da projekat otvorene carinske linije za sada ima samo jednu telefonsku liniju koja radi od 8 do 16 časova, dok se pozivi primljeni van radnog vremena snimaju i obrađuju naknadno. Operateri imaju obavezu da što jasnije i preciznije evidentiraju informacije koje se prosleđuju glavnim analitičarima na obradu. Za mesec dana obavljeno je 216 smislenih razgovora i primljeno 86 informacija, koje su u glavnom bile u vezi uvoza automobila, cigareta, robe široke potrošnje, ljudi i sl.

Načelnik je izjavio da se planira veći broj kanala i telefonska linija fiksne telefonije, zatim internet – prezentacija sa istom funkcijom, prijem MMS poruka, kao i proširenje radnog vremena otvorene carinske linije na 24 časa.

Koordinator projekta otvorene carinske linije Dragana Popović pozvala je građane da ukoliko imaju informacije o krijumčarenju robe, ljudi, droge, oružja, kulturno - istorijske baštine, posedovanju lažnih isprava ili postojanju puteva i vozila koja se koriste u ove svrhe, lažnih obeležja robe i slično, da se obrate Upravi carine putem otvorene carinske linije, kako bi informacija bila prosleđena odgovarajućoj službi.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd