Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Realizovani stambeni krediti u vrednosti preko 58 miliona evra
05.04.2006.

Direktor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Aleksandar Jović izjavio je da stambeni krediti predstavljaju najinteresantniji segment bankarskog poslovanja, istakavši da su se za godinu dana poslovanja Nacionalne korporacije uslovi stambenog kreditiranja znatno poboljšali. „Danas stambeni kredit predstavlja realno rešenje za problem stanovanja“, dodao je on.
Ugovore sa NKOSK potpisalo je 14 banaka, od čega 9 banaka učestvuje u Vladinom programu subvencija, dok je ukupna suma kredita preko 58 miliona evra, odnosno oko 2 100 kredita. Najviše kredita odobreno je u Vojvodini (45%) i u Beogradu (40%).

Prema Jovićevim rečima, glavni razlog ovog naglog razvoja su poboljšani uslovi stambenog kreditiranja, u koje spada rok otplate do 30 godina i rekordno niska nominalna kamatna stopa (ispod 4% godišnje kod subvencionosanih, odnosno 5,5% kod nesubvencionisanih, dok je kod kredita indeksiranih u švajcarski franak nominalna kamata 4,35%).

Nacionalna korporacija je omogućila da se u kreditiranu sumu uključe svi zavisni troškovi, u koje spadaju administrativni troškovi banke ukoliko nisu viši od 0,5% (neke banke su ove troškove svele na 0%), trošak poreza na prenos apsolutnih prava i troškovi osiguranja kredita kod NKOSK.

Zakon o hipoteci koji je usvojen u decembru 2005. godine je prvi jedinstveni akt kojim se reguliše hipoteka. On predviđa da se hipoteka može uspostaviti nad objektom u izgradnji, tj. nad završenim objektom za koji postoji izdata građevinska dozvola i koji ispunjava uslove da bude uknjižen kao objekat u izgradnji.

Postoje tri kategorije objekata u izgradnji:
1. 100% završeni objekti koji se mogu uknjižiti kao objekti u izgradnji (omogućava kupovinu stanova u neuknjiženim objektima koji su stari i po nekoliko godina ukoliko postoji građevinska dozvola i kontinuitet u pravnom prometu - ugovori o kupoprodaji)
2. objekti u izgradnji koje finansira poslovna banka kod koje se uzima stambeni kredit
3. objekti u izgradnji koje finansira samostalni investitor – ova kategorija objekata neće moći da bude predmet kupoprodaje putem kreditiranja usled neusklađenosti Zakona o hipoteci i Zakona o planiranju i izgradnji i nemogućnosti transfera dozvole

Jović je naglasio da u istočnoevropskim zemljama učešće ukupnog iznosa stambenih kredita u odnosu na bruto domaći proizvod iznosi 5 -10%, dok u Srbiji iznosi oko 1%, i izrazio očekivanje da se u naredne tri godine dostigne cifra od 5%, što znači rast od oko 300 miliona evra godišnje.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd