Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pozitivna ocena Standard & Poor's o kreditnom rejtingu Srbije
28.02.2006.

Međunarodna kreditna rejting agencija, Standard & Poor's, stavila je kreditni rejting Srbije na tzv. “positive outlook” što znači da će se uskoro povećati kreditni rejting zemlje. Ova agencija potvrdila je dugoročni rejting od 'BB-' kao i kratkoročni od 'B' u stranoj i domaćoj valuti.
Pozitivna promena bazirana je na napretku ostvarenom u sferi fiskalne politike, smanjenja javnog duga, kao i dobrih makroekonomskih rezultata i zakonskih promena koji reformsku politiku Vlade i proces evropskih integracija. Takođe, uspešno je okončana i implementacija trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om, koja je rezultitrala finalnim otpisom preostalih 15% duga Pariskom klubu poverilaca. Ostvaren je pomak u pregovorima sa Evropskom Unijom na planu potpisivanja sporazuma o Stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji.

Fiskalna politika, otpis duga i visok nivo ekonomskog rasta značajno su smanjili nivo zaduženja, projektovanog na manje od 40% BDP-a u 2006. godini, u poređenju sa 45% u 2005. Budžetski suficit od 1.6% u 2005., za koji se očekuje da ostane stabilan i u narednih nekoliko godina, predstavlja dodatni podstrek u smanjenju nivoa zaduženja u srednjem roku. Zalaganje Vlade da sprovede reformu penzionog i zdravstvenog sistema kao da i dalje poboljša investicionu klimu u Srbiji, trebalo bi da doprinese ostvarenju planiranog budžetskog suficita. Dalje strukturalne reforme (restrukturiranje javnih preduzeća i završetak privatizacije bankarskog sektora, rast investicija ) podržavaju očekivani rast BDP-a na godišnjem nivou od preko 5% sve do kraja ove decenije.

Projektovano je da će inflacija pasti na 8% do 2008., kao rezultat restriktivne fiskalne i monetrane politike. U međuvremenu, spoljni deficit koji će ostati na nivou od oko 8% BDP, biće uglavnom finansiran prilivima od direktnih stranih ulaganja.

“Positive outlook” predstavlja očekivanje Standard & Poor-a da će dalji napredak u sprovođenju reformi podržati ekonomski rast i privući strane investicije u Srbiji. Samim tim, ukoliko se fiskalni izgledi ne pogoršaju i politički rizik značajno ne poveća (u kontekstu pregovora o statusu Kosova ili nesaradnje sa Hagom), rejting bi mogao da bude povećan u toku narednih 18 meseci.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd