Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pozitivna odluka MMF – a otvara put za ulaganja u našu zemlju
08.02.2006.

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas da uspešno okončanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom uklanja svaku prepreku za dalju saradnju sa Svetskom bankom, koja je i do sada bila veoma uspešna. Ministar je naglasio da, s obzirom na smanjenje javnog duga sa 170% u prethodnom periodu na 44%, pozitivna ocena o kreditnoj sposobnosti Srbije nije iznenađenje.

Očekuje se otpis 700 miliona dolara duga od strane Pariskog kluba poverilaca, a ispunjen je i osnovni uslov za saradnju sa japanskim bankama na različitim projektima, u koje spada i izgradnja mosta u Beogradu, kao i krediti lokalnim samoupravama.
„Pozitivna odluka Međunarodnog monetarnog fonda imaće domino efekat na čitav niz ekonomskih parametara vezanih za ulaganja u našu zemlju, a efekte ćemo tek iskusiti ove godine“, izjavio je ministar dodavši da se očekuje razmatranje kreditnog rejtinga Srbije od strane međunarodne agencije za kreditni rejting „Standard & Poor’s", što je osnovni uslov za formiranje ocene svih nacionalnih kreditnih rejting agencija i odobravanje sredstava za inostrana ulaganja u Srbiju.

Dinkić je naveo da su osnovni ciljevi ekonomske politike u 2006. godini obaranje inflacije, rast izvoza od 20%, podsticanje zaposlenosti, ravnomeran regionalni razvoj i investicije u infrastrukturu u oblasti saobraćaja, sporta, kulture, zdravstva, turizma i poljoprivrede. Ministar je takođe najavio da je u pripremi 68 zakonskih projekata, među kojima su Zakon o sintetičkom porezu na dohodak građana, kao i smanjenje stope poreza na doprinose sa 73% na 60%, zatim Zakon o finansiranju lokalne samouprave kojim se vrši fiskalna decentralizacija, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o deviznom poslovanju i drugi.

„Apsolutni prioritet je obaranje inflacije na jednocifreni nivo“, rekao je Dinkić naglasivši da Vlada Srbije ima na raspolaganju daleko više mehanizama za kontrolu inflacije, u koje spada restriktivna monetarna i fiskalna politika, kao i politika kontrole zarada u javnom sektoru i cena komunalnih usluga na lokalnom nivou.

Ministar je najavio paket mera u sklopu nacionalne politike zapošljavanja mladih, koje obuhvataju: oslobađanje poslodavaca od plaćanja doprinosa za zapošljavanje mladih do 30 godina u periodu od 3 godine, start - up kredite za mlade preduzetnike – početnike, 10 miliona evra u fondu za mlade talente i stambene kredite uz subvenciju države od oko 60 miliona evra. Dinkić je naglasio da će od 1. marta za korisnike subvencionisanih stambenih kredita taksa za uknjižavanje hipoteke, koja danas iznosi 80 000 dinara, biti 40 puta manja.

Kao podsticajne mere za ravnomerniji regionalni razvoj Dinkić je naveo program za podsticanje zapošljavanja u najnerazvijenijim opštinama, kao i povoljne kredite sa 1% kamate za investicije u 25 opština gde je prosečni dohodak niži od trećine republičkog proseka.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd