Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Zakon o računovodstvu i reviziji usklađen sa evropskim standardima
11.01.2006.

Pomoćnik ministra finansija Goran Andjelić predstavio je danas Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji, koji će biti razmatran na sutrašnjoj sednici Vlade Republike Srbije. Prema Anđelićevim rečima, predlog zakona koji je rađen gotovo godinu dana, konzistentno i detaljno pokriva sve segmente računovodstva i revizije. Eksperti Svetske banke su zakon, u čijoji su izradi učestvovale sve relevantne institucije, ocenili veoma pozitivno.

Ovim zakonom uređuje se način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obrada godišnjih finansijskih izveštaja, uslovi i način vršenja revizije finansijskih izveštaja i interna revizija.
Profesionalna zvanja koja se uređuju zakonom su ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor, dok se, po ugledu na evropske zemlje, ne propisuju profesionalna zvanja za lica koja vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje, već tu oblast uređuju sama pravna lica u svom opštem aktu. Zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor stiču lica koja dobiju sertifikat o položenom ispitu, pri čemu je za zvanje ovlašćenog revizora neophodna i licenca Komore ovlašćenih revizora.

Komora ovlašćenih revizora, čije se osnivanje predviđa novim zakonom, daje, produžava i oduzima licence ovlašćenim revizorima, uz saglasnost Ministarstva finansija. Članovi Komore su preduzeća za reviziju, ovlašćeni i interni revizori. Komora, koja sa radom treba da otpočne najkasnije 6 meseci od donošenja Zakona o računovodstvu i reviziji, takođe prati primenu međunarodnih računovodstvenih standarda, standarda revizije, kontrole kvaliteta i kodeksa etike. Nadzor nad zakonitošću njenog rada vrši Ministarstvo finansija.

„Ovo je rešenje koje je predloženo u skladu sa iskustvima zemalja u okruženju, zemalja razvijenog tipa privređivanja i po preporukama Svetske banke“, dodao je Anđelić naglasivši da je Komora ovlašćenih revizora neprofitna organizacija i da se ovim rešenjem daje primat struci. Obuku za sticanje profesionalnih zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor, pored Komore, mogu vršiti i druga pravna lica u skladu sa standardima iz ove oblasti.

Pomoćnik ministra je naglasio da se sva stručna zvanja stečena po dosadašnjim propisima priznaju. Ovlašćeni revizori imaju obavezu da u roku od godinu dana od propisivanja uslova od strane Komore ovlašćenih revizora steknu licencu, dok je za ovlašćene računovođe i revizore rok za polaganje ispita i sticanje sertifikata 3 godine od osnivanja komisije Komore.
Postojeća preduzeća za reviziju imaju rok od godinu dana da usklade svoje poslovanje sa novim zakonom.

Revizija godišnjih izveštaja je obavezna za preduzeća koja potpuno primenjuju međunarode računovodstvene standarde. Poreski organ ima pravo da kontroliše finansijske izveštaje malih pravnih lica i preduzetnika koji nemaju obavezu primene standarda.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd