Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Vlada Srbije objavila konkurse za dodelu stipendija
19.07.2005.

Vlada Republike Srbije objavila je danas konkurse za stipendiranje 100 najboljih postdiplomaca i 1.000 najboljih studenata.
Konkursima Fonda za mlade talente predviđeno je da za najbolje postdiplomce bude izdvojeno ukupno 125 miliona dinara, dok će mesečna stipendija za hiljadu najboljih studenata iznositi po 20.000 dinara.

Svi zainteresovani prijave mogu da dostave Ministarstvu prosvete i sporta - do 31. avgusta u slučaju postdiplomaca, a do 17. oktobra kada je reč o studentima.

Kandidati moraju biti državljani SCG, imati prebivalište, odnosno boravište u Srbiji, ukoliko je reč o izbeglim osobama, kao i da nisu navršili 26, odnosno 28 godina života za studente medicine, što važi za konkurs za postiplomce i 25 godina za konkurs za studente.

Od zainteresovanih studenata traži se i spremnost da prihvate obavezu da pet godina po završetku postdiplomskih, odnosno osnovnih studija, rade u Srbiji.

Osim toga, kandidati koji konkurišu za stipendije za najbolje studente moraju da budu upisani na završnu godinu osnovnih studija u školskoj 2005/2006. godini, da imaju prosečnu ocenu 8,5 i iznad toga, kao i da su do zatvaranja konkursa položili sve ispite iz prethodnih godina.

Uz prijavu, zainteresovani za stipendije za postdiplomske studije podnose kratku biografiju, diplomu o završenom fakultetu, potvrdu od stranog univerziteta da su primljeni na postdiplomske studije, odnosno da već studiraju, fotokopiju lične karte i izjavu o stipendijama koje su već dobijali ili koriste.

Najbolji studenti završnih godina podnose osim prijave i kratku biografiju, potvrde o upisu završne godine studija, o položenim ispitima, o smeru, studijskoj grupi, prosečnoj oceni, sa spiskom svih ispita predviđenih planom fakulteta, fotokopiju lične karte i izjavu o stipendijama koje su koristili.

U konkursima se navodi da će kandidati biti rangirani i izabrani na osnovu uspešnosti i efikasnosti studiranja, uz poštovanje ravnomerne regionalne zastupljenosti univerziteta i fakulteta i zastupljenosti po oblastima studiranja, kao i na osnovu ugleda univerziteta na koji se upisuju kada je reč o postdiplomcima.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd