Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Измена обрасца бр. 2 за завршни рачун
23.02.2005.

У Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти објављеном у ''Службеном гласнику РС'', број 11/05, у обрасцу Биланс прихода и расхода – Образац 2, колона 1 ознака ОП 2257, у колони 3-Опис КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА, уместо бројева: ''(2252+2255)'' треба да стоје бројеви: ''(2252+2254) или (2254-2253)''. Образац можете преузети из блока Трезор

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд