Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Misija MMF-a boravila u SCG
03.02.2005.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena gđom Piritom Sorson, boravila je u Beogradu i Podgorici u periodu od 19. januara do 2. februara, gde je vodila razgovore o petom razmatranju ostvarivanja ekonomskog programa u okviru trogodišnjeg finansijskog aranžmana za period 2002-05. godine i redovne godišnje konsultacije u skladu sa članom IV Statuta MMF-a, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare Ministarstva finansija.
Težište razgovora sa predstavnicima državnih organa Srbije bilo je na merama ekonomske politike kojima bi se rešio problem rastućeg spoljnotrgovinskog deficita i inflatornih pritisaka i očekivanja.

«Suština problema sa kojim se ekonomska politika suočava svodi se na veliku ulogu državnog sektora u odnosu na ukupnu privredu, što dovodi do visokog deficita računa tekućih trans akcija», rekla je gđa Pirita Sorson i dodala da je privatni sektor u Srbiji mali i da čini svega 45 odsto od ukupne privrede.

Ona je rekla i da je izvoz svega 16 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), dok je uvoz 43 posto BDP-a, što doprinosi velikoj spoljnoj neravnoteži koja se finansira novim, uglavnom privatnim, zaduživanjem.

«Brža privatizacija i prestruktuiranje državnih i društvenih preduzeća pomogli bi rešavanju ovog problema», rekla je gđa Sorson i dodala da bi se u međuvremenu trebalo koncentrisati na tzv. politiku kontrolisanja tražnje.

Pošto će za privatizaciju biti potrebno vreme, teret borbe protiv inflacije i za smanjenje deficita u razmeni sa inostranstvom će u bliskoj budućnosti sve više padati na monetarnu, fiskalnu i politiku dohodaka.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd