Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Devizna inspekcija ove godine izvršila više od hiljadu kontrola
31.12.2004.

Devizni inspektori obavili su u 2004. godini više od 1000 kontrola pravnih lica i preduzetnika, posebno onih koji su avansno vršili plaćanja prema inostranstvu i onih koji su veći izvoznici. Tom prilikom, utvrđeno je da je više od polovine kontrolisanih subjekata prekršilo propise deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja.
Nije naplaćen izvoz u vrednosti od 15 miliona evra, što znači da devize nisu unete u zemlju, a iz zemlje je uplaćeno 5 miliona evra za robu koja nije ni uvezena. Kroz fiktivan uvoz usluga (konsalting, marketing, istraživanje tržišta, softveri, obuka kadrova) devize se odlivaju iz zemlje, a uočen je i retransfer uloženog kapitala.

Deo spoljnotrgovinskog prometa domaća preduzeća obavljaju preko povezanih lica - inopreduzeća, čiji su osnivači naši državljani. U tim slučajevima, primećena je naplata izvoza na računima povezanih lica, beskamatno finansiranje inopreduzeća kod avansnog plaćanja uvoza, kao i višestruko uvećanje uvoznih faktura ovih inofirmi. Na taj način, značajan deo deviza ostaje u inostranstvu. Najveći broj takvih preduzeća nije ni evidentiran u zemlji u skladu sa zakonom.

U toku ove godine, devizna inspekcija vodila je prekršajni postupak protiv fizičkih i pravnih lica i preduzetnika - ovlašćenih menjača za devizne prekršaje, pri čemu je donela više od 8000 rešenja o prekršaju.

Na osnovu rešenja u prekršajnom postupku, devizna inspekcija oduzela je i prenela u budžet iznos od približno 15 miliona evra u dinarskoj protivrednosti. Pojedinačno po rešenjima, oduzeta sredstva kreću se u rasponu od 1000 do 3,5 miliona evra, a devizna inspekcija, zbog učestalosti deviznih prekršaja na granici rezidenata i nerezidenata, a naročito naših radnika koji su na privremenom boravku u inostranstvu, ukazuje na sledeće:

- da je propisima predviđeno da rezident fizičko lice može iz zemlje izneti efektivni strani novac u iznosu od 2000 evra tako da se iznos veći od toga u efektivi ne može izneti iz zemlje.

- da nerezident, strano fizičko lice i fizičko lice na privremenom boravku u inostranstvu, može iz zemlje izneti novac koji je prijavio prilikom ulaska u zemlju, a po potvrdi koju je tom prilikom dobio od carinskog službenika, zatim efektivni strani novac koji je u zemlji podigao sa deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice, o čemu dobija potvrdu banke, odnosno 2000 evra ili protivrednost tog iznosa u drugoj valuti bez navedene potvrde.

- u iznos od 2000 evra uključen je i dinarski iznos ako nerezident istovremeno iznosi i dinare.

- ukoliko rezidentu ili nerezidentu na graničnom prelazu bude oduzet efektivni strani novac ili dinari preko iznosa koji je dozvoljen za iznošenje, carinarnice podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za devizni prekršaj.

- u prekršajnom postupku rezident, odnosno nerezident, trebalo bi da dâ odbranu, usmeno, na saslušanju, ili pismeno, posle čega se donosi odluka o odgovornosti okrivljenog.

- u slučaju da se u postupku utvrdi da okrivljeni nije odgovoran za izvršeni prekršaj, sredstva koja su mu privremeno oduzeta na graničnom prelazu biće mu vraćena na devizni ili dinarski račun ovlašćene banke.

- ukoliko okrivljeni bude oglašen odgovornim za prekršaj, biće mu izrečena novčana kazna i oduzimanje predmeta prekršaja u celini ili delimično, zavisno od okolnosti slučaja utvrđenih u postupku. Povraćaj dela sredstava vrši se na devizni ili dinarski račun okrivljenog, kod ovlašćene banke.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd