Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Ključni elementi ekonomske politike u 2005. godini
27.10.2004.

Ministar finansija Mlađan Dinkić predstavio je, na današnjoj konferenciji za novinare, ključne elemente ekonomske politike u 2005. godini, koji bi trebalo, u ponedeljak, da budu verifikovani usvajanjem Memoranduma o budžetu i o ekonomskoj i fiskalnoj politici u 2005. godini.
Glavne tačke ekonomske politike, o kojima se govorilo, su:

1.Restriktivna monetarna politika i dalje jačanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije
2. Fiskalna politika
3. Politika plata
4. Ubrzanje restruktuiranja privrede i privatizacije
5. Restruktuiranje javnih preduzeća

Govoreći o monetarnoj politici i jačanju deviznih rezervi NBS-a, ministar Dinkić je rekao da je to preduslov za očuvanje stabilnosti dinara, a da će devizne rezerve, koje danas iznose 3,75 milijardi dolara, sledeće godine preći ovu cifru.

Fiskalna politika će se zasnivati na principu čvrstog budžetskog ograničenja, odnosno smanjenja javne potrošnje, koja će sledeće godine zabeležiti rekordno nizak iznos od oko 45% društvenog bruto proizvoda.

«Ovo ćemo postići daljim poreskim rasterećenjem privrede, smanjivanjem poreza na plate u samostalnim delatnostima sa 14% na 10%, ukidanjem poreza na finansijske transakcije od 1. januara 2005. godine, kao i ukidanjem poreza na držanje hartija od vrednosti», objasnio je Dinkić.

On je, govoreći o politici plata, rekao da Ministarstvo finansija i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pripremaju opsežnu reformu državne uprave.

«Definisaćemo nov sistem plata, koji će, u većoj meri, razlikovati nivoe odgovornosti i složenosti posla i dovesti do širenja raspona koeficijenata između najprostijeg i najsloženijeg posla», rekao je Dinkić i dodao da je trenutno raspon koeficijenata u državnoj upravi 1:4, a da će ga proširiti na 1:8.

Pored toga planiran je i razvoj sistema za ocenjivanje zaposlenih, tako da plata ne zavisi od mesta na kome neko radi, već i od rezultata rada zaposlenog.

Dinkić je naglasio i značajno ubrzanje restruktuiranja privrede i privatizacije i dodao da se iduće godine očekuje oko 24 milijarde dinara od privatizacionih prihoda, što bi bilo pet puta više prihoda nego ove godine.

On je rekao i da je inflacija u oktobru iznosila između 0,4% i 0,5%, kao i to da se nastavlja rast industrijske priozvodnje po stopi od oko 7%.

Ministar Dinkić je naglasio da je Svetska banka odobrila da se, do kraja ove nedelje, izvrši isplata druge tranše ovogodišnjeg kredita u iznosu od 43 miliona dolara.

«Ovaj iznos će nam pomoći da otplatimo prvu tranšu prema Londonskom klubu poverilaca», rekao je Dinkić i dodao će do kraja godine Srbija, prvi put, dobiti međunarodni kreditni rejting.

Ovo će omogućiti niže kamate za građane i privredu u Srbiji, kao i veća strana ulaganja, jer se dobijanjem kreditnog rejtinga rizik za ulaganje stranog kapitala na našim prostorima smanjuje.

Dinkić je naglasio i da je prošle nedelje postignut sporazum sa misijom MMF-a, a da se do kraja godine očekuje odobravanje tranše u iznosu od 90 miliona dolara.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd