Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
15. februar - rok za uplatu prve rate poreza na imovinu
29.01.2004.

Pojedinačnu poresku prijavu podnelo je 119.408 poreskih obveznika, a to je 88% od ukupnog broja evidentiranih obveznika, rekla je direktor Poreske uprave Marija Drča Ugren, na konferenciji za novinare. Podnosilac pojedinačne poreske prijave je dužan da, do 31. januara 2004. godine, izda potvrdu o plaćenim porezima po odbitku, u koju se unosi i prihod, koji predstavlja osnov za obračun poreza.
15. marta 2004. godine ističe rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2003. godinu, podsetila je direktor Poreske uprave Marija Drča-Ugren. Prijavu su dužni da podnesu građani, koji su u 2003. godini ostvarili dohodak veći od 867.225 dinara. Ovo je iznos uvećan za 26,03% u odnosu na prošlogodišnji, jer toliko iznosi rast zarada u 2003. godini, rekla je direktor Poreske uprave. Dohodak građana čini godišnji zbir oporezivih prihoda, koji se umanjuju za plaćeni porez i doprinose na teret zaposlenog. Rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana prijema rešenja.
Prema evidenciji Poreske uprave, u Srbiji ima 1.450.000 obveznika poreza na imovinu, a rok za uplatu prve rate je 15. februar 2004. godine, izjavila je Drča-Ugren, na konferenciji za novinare u Poreskoj upravi. Sredinom sledeće sedmice počeće distribucija uplatnica obveznicima. Poreska uprava prati redovnu naplatu poreza i u slučaju neredovne uplate, preduzima mere prinudne naplate, naglasila je direktor Poreske uprave i dodala da prošlogodišnji prihod od poreza na imovinu iznosi 1,7 milijardi dinara.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd