Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Predstavljen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
02.10.2003.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama će omogućiti povlašćeni status domaćim ponuđačima i povećati konkurenciju, uspostaviti efikasniju kontrolu javnih nabavki, smanjiti neregularnosti i troškove postupka i pojednostaviti proceduru nabavki.
Najbitnija novina koja je uneta u predlog jeste odredba koja domaćim ponuđačima daje 20 odsto cenovne, odnosno bodovne prednosti u odnosu na strane, što u praksi znači da će domaći ponuđači u postupku javnih nabavki u startu imati 20 poena, a strani nula. Zemlje koje su već prošle tranziciju takođe su uvodile povlastice za domaće ponuđače, rekao je ministar Đelić. Ipak, u postupku daljeg približavanja naše zemlje Evropskoj uniji, uslovi za nastup domaćih i stranih ponuđača ponovo će biti izjednačeni.

Ministar je naveo da će predloženim izmenama biti uspostavljena i efikasnija kontrola postupka javnih nabavki, formiranjem baze podataka u Upravi za javne nabavke. Tako će Uprava moći da prati da li u nekim nabavkama ima nelogičnosti, kao što su kupovina po većoj ceni ili kupovina od nekog dobavljača od koga niko drugi ne kupuje, i dodao da će na taj način istovremeno biti obezbeđena zaštita i javnog interesa i ponuđača.

Zaštitu prava obezbeđivaće Komisija za zaštitu prava ponuđača, koja će biti formirana pri Upravi za javne nabavke. Zahtev za zaštitu prava, moći će da podnesu ponuđači, Uprava za javne nabavke i Republički javni pravobranilac. Ukoliko Predlog zakona bude usvojen na narednom zasedanju parlamenta, ova komisija trebalo bi da bude formirana već u novembru i biće joj data velika ovlašćenja. Od nje se očekuje da bude ažurna i da donosi odluke na podnete zahteve u roku od 15 dana, a u izuzetnim slučajevima najkasnije u roku od 25 dana. Članove Komisije imenovaće Vlada Srbije, na period od četiri godine.

Predloženim izmenama smanjuju se i troškovi objavljivanja oglasa, nabavke do tri miliona dinara biće objavljivane samo u "Službenom glasniku", dok će dokumentacija ponuđača važiti šest meseci.

Đelić je rekao da će izmene dovesti i do pojednostavljenja procedure i najavio da će hitne nabavke moći da se realizuju odmah, bez prethodnog mišljenja Uprave za javne nabavke, pri čemu će svaki organ odgovarati pred budžetskom inspekcijom.

Ministar finansija podsetio je na to da je Srbija u julu prošle godine, kada je usvojen Zakon o javnim nabavkama, bila među malobrojnim zemljama u tranziciji koje su tako brzo donele taj zakon, koji je u 90 odsto rešenja usaglašen sa regulativama Evropske unije.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd