Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Utvrdjeni novi predlozi zakona
11.07.2003.

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici sledeće propise: Predlog zakona o finansiranju političkih partija .
Početkom sledeće nedelje pomenuti predlozi, zajedno sa Predlogom Carinskog zakona će se naći na dnevnom redu zasedanja Skupštine Srbije.
Predlogom zakona o finansiranju političkih partija politička stranka mora da ima račun za sredstva kojim finansira redovne aktivnosti, ali i poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje. Đelić je rekao da je politička stranka obavezna da vodi evidenciju o poreklu, visini i strukturi prihoda i rashoda, kao i evidenciju o prilozima i imovini. Partija je obavezna i da podnosi završni račun i godišnji izveštaj o prilozima i imovini Odboru za finansije Skupštine Srbije, koji taj izveštaj potom stavlja na uvid javnosti.

Predlogom zakona o NBS obezbeđena je nezavisnost ove finansijske institucije, a član 2. stav 2. i 3. propisuju da je "Narodna banka Srbije samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih ovim i drugim zakonom i za svoj rad odgovorna je Narodnoj skupštini Republike Srbije. Narodna banka Srbije u obavljanju svojih funkcija neće primati niti tražiti uputstva od državnih organa i drugih lica".

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama , kako je rekao Đelić, ukida se akciza na domaće vino, so, zlato i još nekoliko manjih proizvoda, što predstavlja usaglašavanje akcizne politike sa Crnom Gorom. Promena akcizne politike vezane za cigarete omogućiće zaštitu domaće proizvodnje i davanje jakog podsticaja inostranim proizvođačima da proizvodnju međunarodnih marki cigareta lociraju u Srbiji.

Predlog carinskog zakona je ključni zakon za harmonizaciju Srbije i Crne Gore sa evropskim standardima, rekao je Ministar Đelić i dodao da je zakon urađen u saradnji sa evropskim ekspertima, i da omogućava efikasno organizovanje uprave i sprovođenje postupka carinjenja.

Prema njegovim rečima, bitna novina u ovom predlogu zakona je to što se carinicima daju ovlašćenja da provere mogu da obavljaju na celoj teritoriji Srbije, a ne samo na granici. Time će se izbeći mogućnost zloupotreba, kao što je bio slučaj sa šećerom, kada je Srbija izgubila preferencijale na izvoz šećera.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd