Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Država šalje poreske uplatnice obveznicima
11.02.2003.

Poreska uprava odlučila je da odštampa i dostavi uplatnice poreskim obveznicima, kako bi im na taj način pružila pomoć prilikom plaćanja prve rate poreza na imovinu fizičkih lica, poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zemljoradnika.
Uplatnice će, kako je saopštilo danas Ministarstvo finansija i ekonomije, sadržati sve potrebne podatke (iznos obaveze zaključno sa 15. februarom 2003. godine, broj uplatnog računa javnih prihoda, kao i poziv na broj), koji će omogućiti građanima - poreskim obveznicima da uredno izmire svoje poreske obaveze.

Poreski obveznici koji su već platili pomenute javne prihode za prvo tromesečje 2003. godine, mole se da provere da li je uplata proknjižena na njihov poreski račun. Građani to mogu učiniti u filijali, odnosno ekspozituri Poreske uprave u svom mestu prebivališta. Ukoliko uplata nije proknjižena, treba staviti na uvid uplatnicu Poreskoj upravi, radi otklanjanja greške.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd