Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Plaćanje poreza je primarna obaveza
06.01.2003.

Božidar Đelić, republički ministar finansija i ekonomije, upozorio je privrednike da će pre isplata zarada zaposlenima u januaru 2003. godine morati najpre da plate porez državi. Ukoliko ne ispune tu obavezu, slede visoke novčane kazne, pa čak i zatvorske, jer se radi o krivičnom delu.
Podsetimo da po Zakonu o platnom prometu pravna lica koja od 1. januara 2003. godine ne budu imala otvoren poslovni račun u banci čine privredni prestup za koji su predviđene kazne od 300.000 do tri miliona dinara.

Kako prenosi Tanjug, ministar finansija je ocenio da će uhodavanje sistema platnog prometa trajati najmanje oko tri meseca, „zbog čega će biti potrebno uzajamno poverenje i strpljenje i privrednika, finansijskih i državnih institucija.”

Pravna lica će dnevni pazar predavati bankama i to onima koje su likvidne, a banke će gotovinu predavati i uzimati u filijalama NBJ. Budžetski korisnici nisu obavezni da otvaraju račune u bankama. Od 1. januara ove godine, prema odluci NBJ, pravna lica više ne mogu da izdaju akceptne naloge kao garanciju za naplatu potraživanja. Svi nalozi izdati do 31. decembra prošle godine mogu imati rok dospeća samo do 30. juna 2003. Akceptni nalozi sa rokom dospeća posle tog datuma moraju se zameniti drugim sredstvom plaćanja (recimo menicama).
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd