Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Фискалне касе и обавеза узимања рачуна
03.12.2002.

Изменама и допунама Закона о порезу на промет прописана је обавеза увођења регистар каса са фискалном меморијом. Евидентирање промета преко регистар касе са фискалном меморијом вршиће сва лица која врше продају производа на мало и пружање услуга грађанима. Измене Закона везане за увођење фискалних каса ступају на снагу 1. јануара 2003. године.
Од обавезе евидентирања промета преко каса са фискалном меморијом изузети су:
- пољопивредни произвођачи који продају производе на пијачним тезгама и другим сличним објектима, као и
- самосталне радње које на пијачним тезгама и другим сличним објектима продају сопствене производе занатства и домаће радиности.

Влада Републике Србије својим прописом утврдиће начин евидентирања промета преко фискалних каса, начин коришћења, сервисирања и контроле фискалних каса. Такође Влада ће утврдити и динамику увођења фискалних каса, с тим што је крајњи рок 31. децембар 2003. године, што значи да ће се увођење фискалних каса вршити током целе 2003. године, и то по делатностима, али тек након доношења прописа Владе РС.

Овим Законом, такође, прописана је казна у износу од 1.000,00 динара купцу - физичком лицу који не сачува рачун, односно исечак касене траке непосредно по изласку из малопродајног објекта.

Ова одредба се примењује од 27. новембра 2002. године.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд