Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Повећан кредитни рејтинг Србије
27.09.2019.

Рејтинг агенција Fitch повећала је кредитни рејтинг Републике Србије са „BB“ на „BB+“ са стабилним изгледом за даље побољшање.

Унапређење кредитног рејтинга још једна је потврда економског напретка и резултата које остварује Република Србија.

Према оцени агенције, одлука о повећању кредитног рејтинга Србије, донета је на основу стабилне економске политике, усмерене ка даљем јачању макроекономских показатеља и смањењу јавног дуга.

Агенција истиче фисклану дисциплину Владе Републике Србије и посвећеност фискалној консолидацији која је донела континуирани суфицит буџета опште државе у просеку од 0,9% БДП-а у 2017. и 2018. години у односу на дефицит од 6,2% БДП-а колико је износио у 2014. години. Fitch очекује да ће фискална стабилност бити очувана и у наредном периоду - како по основу чврсте контроле текућих расхода, тако и по основу раста економске активности и снажног раста пореских прихода.

Како се наводи у саопштењу агенције, у протеклом периоду остварено је значајно смањење учешћа јавног дуга у БДП-у као и снажан привредни раст. Учешће дуга опште државе у БДП-у бележи пад за 16,7 процентних поена, са 71,2% на крају 2015. године на 54,5% на крају 2018. године.

Агенција Fitch предвиђа наставак снажног економског раста, који ће подржати напоре Владе Републике Србије да оствари планиране фискалне резултате и доведе до даљег смањења задужености, са пројектованим учешћем општег дуга државе у БДП-у од 37,4% до 2028. године.

У саопштењу се констатује да је побољшана валутна структура јавног дуга, превасходно услед смањења учешћа доларског дуга на које је у великој мери утицала трансакција превременог откупа доларских обвезница у јуну месецу ове године. Средствима која су остварена новом емисијом еврообвезница на међународном финансијском тржишту превремено су откупљене раније емитоване доларске еврообвезнице, у укупном износу од 1,1 милијарду долара и остварени повољни услови на међународном финансијском тржишту капитала, по најнижој каматној стопи од 1,5% (купонска стопа) са роком доспећа од 10 година.

Рејтинг агенција позитивно оцењује ниску и стабилну инфлацију која је у августу износила 1,3% уз истовремену стабилност девизног курса, што је омогућило Народној банци Србије да додатно смањи референтну каматну стопу на ниво од 2,5%. Девизне резерве Народне банке Србије наставиле су раст и на крају августа 2019. године износиле су 13,1 млрд. евра.

Јачање банкарског сектора, посебно у погледу квалитета активе, подржало је снажнији раст кредитне активности. Удео НПЛ смањен је на 5,0% на крају јула у односу на 21,6%, колико је износио на крају 2015. године.

У извештају се позитивно оцењује раст инвестиционих улагања, побољшање услова на тржишту рада, јачање банкарског система, уз наставак раста одобрених кредита правним лицима.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд