Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Рејтинг агенција Moody’s унапредила je изглед зa повећање кредитног рејтинга Републике Србије са „стабилнoг“ на „позитиван“
06.09.2019.

Рејтинг агенција Moody’s поправила је изглед за повећање кредитног рејтинга Републике Србије са стабилног на позитиван. Истовремено, Moody’s је потврдила оцену кредитног рејтинга на нивоу од Ba3.

Одлука о унапређењу изгледа за повећање кредитног рејтинга Србије донета је на основу
значајног смањења учешћа јавног дуга у БДП-у протеклом периоду као и снажног привредног раста.

Како се наводи у саоштењу агенције, највећи утицај на унапређење изгледа имали су:

- Пад јавног дуга. Учешће јавног дуга у БДП-у Србије је сада на нивоу земаља са Ba кредитним рејтингом.Фискални резултати Републике Србије остварени су бржим темпом него што су очекивали Moody’s и међународне финансијске институције: учешће дуга опште државе у БДП-у бележи пад са 68,8% на крају 2016. године на 54,5% на крају 2018. године.
Како је наведено у извештају агенције Moody’s, позитивни тренд кретања девизног курса, постигнута фискална консолидација, уз примарни буџетски суфицит, са просечним учешћем од 2,7% у БДП-у од 2016. до 2018. године, рестриктивнијој потрошњи са једне стране и повећаним приходима са друге стране, дају за основ да ће се наставити са остваривањем позитивних фискалних резултата.

- Јак економски раст Републике Србије треба да подржи позитивне фискалне трендове у будућности, и настави тренд смањења јавног дуга.
Како агенција наводи, наставак снажног економског раста на средњи рок, са просечним растом БДП-а од око 3,4% у наредним годинама, подржаће напоре Владе Републике Србије да оствари планиране фискалнерезултате и доведе до даљег смањења задужености, док ће све већа инвестициона улагања, као и бољи услови на тржишту рада, помоћи Републици Србији да се носи са изазовима из спољњег окружења.

Moody's је истакла и остварени напредак у реструктурирању државних предузећа, који доприноси смањењу фискалних ризика и паду учешћа државне помоћи као и недавно успешне спроведене приватизације.
Moody's очекује да ће у наредном периоду примарни буџетски суфицит и снажан номинални раст БДП-а подржати смањење јавног дуга како би до краја 2020. године укупно учешће јавног дуга Србије било смањено за око 21 процентних поена, у периоду од 5 година, што би уједно био најбрже остварени пад јавног дуга једне земље са Ba кредитним рејтингом.

Приватне инвестиције биће подржане јачањем банкарског система уз наставак позитивног раста кредита правни лицима, као и побољшањем квалитета активе банака захваљујући значајном паду ненаплативих кредита.
У извештају се такође наводи да се очекује повећање капиталних улагања, која су достигла учешће од 3,9% БДП-а у 2018. години, што је највећи ниво од 2007. године, уз помоћ јавних инвестиција и реализације планиране потрошње. Улагање у путну инфраструктуру у Републици Србији, уз подршку Европске уније и средстава других финансијских институција допринеће даљем економском расту.

Могућност за додатни привредни раст Републике Србије Мооdy’s види и у значајном приливу страних директних инвестиција, које су у 2018. години достигле ниво од 7,5% БДП-а. Агенција такође очекује да ће релативно велики и диверсификовани производни сектори у Републици Србији и даље привлачити стране директне инвестиције, које ће помоћи јачању извозног потенцијала Републике Србије и отварању нових радних места. Изгледи за страна директна улагања су побољшани ширењем базе инвеститора и ван ЕУ, које су чиниле већи део СДИ.

Институцијални оквир Републике Србије има корист од напретка у процесу придруживања Европској унији и Moody's очекује да ће Република Србија и даље бити веома посвећена истом и у наредном периоду.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд