Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Republika Srbija planira da otkupi deo ranije emitovanih evroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu
10.06.2019.

*Nije za distribuciju u ili bilo kome ko se nalazi ili ima prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama i bilo kojoj jurisdikciji gde bi takva distribucija bila nezakonita

Objavljen je Poziv za otkup obveznica pre roka dospeća dve serije obveznica Republike Srbije, emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu, evroobveznica koja dospeva 25. februara 2020. godine u iznosu od 1.500.000.000 USD, sa godišnjom kuponskom stopom u iznosu od 4.875%, od kojih trenutno 1.500.000.000 USD nije dospelo, i evroobveznica koja dospeva 28. septembra 2021. godine, u iznosu od 2.000.000.000 USD, sa godišnjom kuponskom stopom 7.250%, od kojih 2.000.000.000 trenutno nije dospelo.

Ponuda se odnosi na kupovinu evroobveznica do maksimalnog iznosa od 1.100.000.000 USD za obe serije evroobveznica, u skladu sa Memorandumom o ponudi za otkup obveznica i biće finansirana sredstvima emisije novih euro-denominovanih obveznica („Nova evroobveznica“), kako bude odredila Republika po sopstvenom diskrecionom pravu, pod uslovima zadovoljavajućim za Republiku.

Ovo je prvi put od 2013. godine da Republika Srbija razmatra uključivanje na međunarodno tržište kapitala, ali ne kako bi se zadužila za budžetske svrhe, već kako bi prevremeno otplatila svoj mnogo skuplji dug.

Vlada Republike Srbije namerava da prevremeno otkupi navedene evroobveznice i iskoristi prednosti trenutnih uslova na međunarodnom finansijskom tržištu za refinansiranje skupljih sedmogodišnjih i desetogodišnjih evroobveznica denominovanih u dolarima, koje dospevaju 2020. i 2021. godine, i da delimično refinansira ove evroobveznice emitovanjem Nove evroobveznice, denominovane u evrima po istorijski niskoj kamatnoj stopi.

Delegacija Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije će se sastati u Bostonu, Njujorku, Frankfurtu i Londonu sa postojećim i potencijalnim investitorima u državne obveznice Republike Srbije.

*Ovo saopštenje nije ponuda za prodaju obveznica u Sjedinjenim Američkim Državama. Nova evroobveznica neće biti prodavana u Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko nije registrovana ili izuzeta od registrovanja u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti iz 1933., sa izmenama i dopunama. Republika Srbija ne namarava da registruje bilo koji deo ponude emisije Nove evroobveznice u Sjedinjenim Američkim Državama ili da sprovede javnu ponudu Novih evrooveznica u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj dokument ne predstavlja javnu ponudu novih evroobveznica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ova objava će biti distribuirana samo (i) licima koja su van Ujedinjenog Kraljevstva, (ii) licima koja su profesionalni investitori u skladu sa članom 19(5)Zakona o finansijskim uslugama i tržištu iz 2000. godine (Finansijska promocija) Zabrana 2005 („Zabrana“), (iii) lica koja potpadaju pod član 43(2) Zabrane (iv) licima kojima bi ovakva izjava mogla biti zakonski dostavljena (Relevantne osobe). Bilo koja investiciona aktivnost na koju bi ova objava mogla da se odnosi biće dostupna i obavezivaće samo relevantne osobe. Svaka osoba koja nije relevantana osoba ne treba da postupa ili da se pouzda u ovaj dokumen ili na bilo koji od njegovih delova.

Ova objava se upućuje i dostupna je samo licima koja su „kvalifikovani investitori“ u skladu sa članom 2(1)(e) Direktive EU 2003/71/EC, sa izmenama i dopunama, (Direktiva o Prospektu).

U skladu sa „MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MIFID II product governance)“namenjeno samo profesionalnim klijentima.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd