Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Bolja kontrola državne pomoći i usklađivanje sa pravilima EU - faktor privrednog i društvenog rasta
17.05.2019.

„Ministarstvo finansija je u planu rada za 2019. godinu uvrstilo izradu novog Zakona o kontroli državne pomoći i odgovarajućih podzakonskih akata, što bi trebalo da nas približi unapređenju administrativnih kapaciteta, a pre svega jačanju javne potrošnje, kao i da utiče na privredni i društveni rast“, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu finansija Jelena Tanasković na uvodnoj konferenciji projekta „Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći“, koja je održana danas u Beogradu.

Projekat finansira EU sa skoro milion evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2014).

Jelena Tanasković je napomenula da je Srbija nedvosmisleno posvećena ostvarenju strateškog cilja, odnosno pristupanju EU i primeni ambicioznog programa političkih i ekonomskih reformi.

„Ovaj projekat će značajno doprineti napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kada je reč o Pregovorima, usklađivanje regulative sa novim pravilima o državnoj pomoći u EU prvo je od šest otvorenih merila za Poglavlje 8”, istakla je Tanasković.

Ona je rekla da je posebno važna saradnja sa ekspertima EU, u okviru koje će biti organizovane obuke, s ciljem unapređenja administrativnih kapaciteta, što bi trebalo da doprinese većoj efikasnosti javne potrošnje i veoma je važno sredstvo za bolje fokusiranje upotrebe javnih resursa i izbegavanje rasipanja sredstava poreskih obveznika.

Tanasković je napomenula da je zajednički cilj da u praksi svaka intervencija organa vlasti, bilo na republičkom ili lokalnom nivou, kao u Evropskoj uniji, treba da bude dobro osmišljena, da pruža ciljnu podršku javnim politikama, ali i da bude potpuno usaglašena tržišnim uslovima.

„Posebno bih naglasila da je upravo Ministarstvo finansija najzainteresovaniji organ da pravila i politike državne pomoći u Srbiji budu unapređeni. Kada je reč o planovima za budućnost, insistiraćemo na tome da se odluke o državnoj pomoći donose transparentno i da se odrede jasni prioriteti“, rekla je Tanasković.

Šef operacija II Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Štefen Hudolin istakao je da projekat predstavlja integralni deo okvira za pregovore.

„Ovo je jedan od projekata koje EU finansira, a koji daju značajnu podršku u pripremi srpske administracije na putu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Mi stoga vidimo ovaj projekat kao podršku posebno u ispunjavanju početnih merila, ali u isto vreme i u opštijem kontekstu jačanja sistema državne pomoći sa ciljem da se optimizuje korišćenje budžetskih sredstava kako bi bila efikasan instrument za podsticanje investicija, ekonomskog rasta i otvaranja radnih mesta”, rekao je Hudolin, dodajući da se tako ostvaruje osnovni princip da državna pomoć treba da bude dodeljivana po najnižoj mogućoj ceni za građane.

Predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević podsetio je da je neophodno izraditi novo zakonsko rešenje kada je reč o dodeli državne pomoći i zahvalio Ministarstvu finansija na prepoznavanju neophodnosti menjanja postojećeg Zakona o kontroli državne pomoći, koji je donet 2009. godine.

„Usklađenost pravila i procedura, konkretno kada je reč o državnoj pomoći, sa pravnim tekovinama EU, doneće nam bolju kontrolu uslova za dobijanje pomoći, mehanizmi koordinacije će biti unapređeni i ojačaćemo kapacitete učesnika u tom procesu. Neophodno je napomenuti da je cilj zaštita slobodne konkurencije na tržištu, podsticanje privrednog razvoja, ali i obezbeđenje transparentnosti u dodeli državne pomoći, što ćemo postići zahvaljujući novom zakonskom rešenju na kojem Ministarstvo finansija radi“, rekao je Antonijević.

Vođa projektnog tima Radmila Mihić istakla je da usklađivanje pravila državne pomoći sa pravilima Evropske unije nije cilj sam po sebi, već da su suština koristi koje Srbija dobija ukoliko uskladi svoja pravila sa pravilima EU.

„Govorimo o manje tzv. prijateljske ekonomije, boljim uslovima poslovanja i većem životnom standardu građana,“ rekla je Radmila Mihić.

Iskustva Litvanije podelila je zamenica predsednika litvanskog Saveta za zaštitu konkurencije Jurate Šoviene.

“Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći je jedinstvena prilika za Savet za zaštitu konkurencije Litvanije da prenese svoja najbolja profsionalna iskustva kolegama u inostranstvu. Uvereni smo da ćemo, u saradnji sa inostranim partnerima i korisnikom, napraviti pozitivne promene u oblasti državne pomoći u Srbiji”, rekla je Šoviene.

Projekat je započet u februaru 2019. godine i trajaće do februara 2021. U okviru projekta će, između ostalog, stručnjaci za pitanja državne pomoći iz Srbije razmenjivati iskustva sa najrelevantnijim ekspertima iz EU. Prvi put će biti organizovana obuka za sve 174 jedinice lokalne samouprave u oblasti državne pomoći i biće izrađen novi inventar šema državne pomoći, kao i priručnici za primenu pravila državne pomoći. U više gradova Srbije biće organizovano 12 treninga o pravilima i procedurama kontrole državne pomoći.

Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi Alternative Consulting u saradnji sa DMI France i Savetom za zaštitu konkurencije Republike Litvanije.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd