Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Usvojena Carinska tarifa za 2019. godinu
18.12.2018.

Na sednici Vlade održanoj 29. novembra 2018. godine usvojena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS", broj 97/18 od 13. decembra 2017. godine.

Ovom uredbom nacionalna Carinska tarifa usklađena je sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka robe Svetske carinske organizacije (verzija XC2017) i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Uredba će se primenjivati od 1 . januara 2019. godine.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd