Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Objavljen poziv za prodaju akcija u JUBMES banci
10.12.2018.

Ministarstvo finansija je objavilo poziv za podnošenje pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom radi jedinstvene prodaje paketa od 28,51% akcijskog kapitala Jubmes banke a.d. Beograd, koji se sastoji od 82.225 komada običnih akcija.

Akcijski kapital Banke ponuđen na prodaju sastoji se od običnih akcija u vlasništvu Republike Srbije i akcija banaka u stečaju u kojima je Agencija za osiguranje depozita stečajni upravnik.

Zainteresovanim stranama koje najkasnije do 24. januara 2019. godine budu podnele Zahtev za pristup Sobi sa podacima, biće omogućeno da izvrše pravno-finansijsku analizu poslovanja banke.

Rok za dostavljanje Pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom, kojom će biti izražena ozbiljna spremnost za kupovinu akcija na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi je 9. april 2019. godine.

Poziv za podnošenje Pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd