Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO usvojen na Vladi
06.09.2018.

Vlada Republike Srbije usvojila je danas predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim će između ostalog, kao što je obećano, biti ukinut Zakon o smanjenju penzija najkasnije 30. septembra 2018. godine.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je usvajanjem predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO stvoren preduslov za uvećanje penzija.

„Kao što smo i obećali, prve uvećane penzije su oktobarske, a biće isplaćene u novembru. Veoma smo zadovoljni što smo za ovo uvećanje imali dovoljno novca u budžetu, tako da nije bilo potrebno da radimo rebalans. Naši najstariji sugrađani su zaslužni za uspešne reforme koje smo sproveli, i zahvljujući njima sada imamo stabilne javne finansije. Na tome ćemo im uvek biti zahvalni.“

„Obećali smo da ćemo ukinuti Zakon o smanjenju penzija kada se finansijski stabilizuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. On je sada stabilan jer ga država dotira sumom koja je ispod nivoa koji traži Međunarodni monetarni fond. Penzioneri su veoma važni za Vladu Republike Srbije i trudićemo se da im omogućimo najbolje uslove. Ovo je prvi zakon od 2001. godine, a bilo je tačno 5 izmena i dopuna do sada, koji ima sve pozitivne izmene koje su u korist penzionera i budućih penzionera“, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Među brojnim izmenama Zakona o PIO ključna je ukidanje smanjenja penzija, zahvaljujući kojoj će oktobarsku penziju (isplata u novembru) penzioneri dobiti bez umanjenja. Dospele, a neisplaćene penzije zaključno sa penzijama za septembar 2018. godine isplatiće se u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija.

Novim Zakonom biće utvrđen pravni osnov kojim se daje mogućnost Vladi za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije.

Pored toga, biće promenjen način obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž), koji odlaze u prevremenu starosnu penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se „penali“ za ove osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom. Ovo će se povoljno odraziti na visinu penzije ovih penzionera.

U cilju zaštite suštine prava na snižavanje starosne granice najviše do 50 godina života za osiguranike koji rade na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18) i sprečavanja mogućih zloupotreba, propisuje se da je za ove osiguranike uslov za ostvarivanje navedenog prava na snižavanje starosne granice do 50 godina života, da imaju navršene 2/3 staža osiguranja na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja, u odnosu na ukupan staž osiguranja navršen na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Ovim Zakonom, takođe će biti ukinuto 16 obrazaca, među kojima je i M4 obrazac, prestaje da važi ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali se i uspostavljaju penzionerske kartice.

Takođe, među novinama je i utvrđivanje načina određivanja godišnjeg ličnog koeficijenta za osiguranike koji u matičnoj evidenciji nemaju utvrđene podatke o zaradi (vojni osiguranici i raseljena lica). Osim toga, smanjiće se i broj privremenih rešenja promenom načina obračuna poslednje godine staža osiguranja.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd