Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Makroekonomski i fiskalni podaci za mart 2018. godine
10.05.2018.

Budžet Republike Srbije*

U prvom kvartalu 2018. godine ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu 6,5 mlrd dinara. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 266,7 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 260,3 mlrd dinara. U martu je deficit budžeta iznosio 12,1 mlrd dinara.

Prihodi su naplaćeni u iznosu od 89,6 mlrd dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 75,9 mlrd dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 38 mlrd dinara i akciza u iznosu od 20,7 mlrd dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,1 mlrd dinara, od čega se 2,9 mlrd dinara odnosi na prihod po osnovu premije za emitovanje hartija od vrednosti. Priliv donacija je iznosio 0,6 mlrd dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu 101,7 mlrd dinara. Kao i u februaru, rashodi za kamate su bili visoki, ali u skladu sa planom otplate javnog duga. Rashodi za zaposlene iznosili su 21,2 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 14 mlrd dinara. U odnosu na prva dva meseca značajno su viši kapitalni rashodi, rashodi za nabavku roba i usluga i subvencije što je i očekivano.

Budžet opšte države

Na nivou opšte države u prvom kvartalu zabeležen fiskalni suficit u iznosu od 3,7 mlrd dinara (0,4% BDP) i primarni fiskalni suficit u iznosu od 45,6 mlrd dinara (4,3% BDP).
Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) iznosi 5 mlrd dinara, u najvećoj meri zahvaljujući uplati tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu (prva rata poreza dospela je na naplatu sredinom februara). AP Vojvodina je ostvarila suficit od 2,2 mlrd dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju marta u deficitu od 9,7 mlrd dinara. PIO fond trenutno beleži deficit od 7,8 mlrd dinara, a RFZO deficit u iznosu od 2,3 mlrd dinara, koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine. Nacionalna služba za zapošljavanje je u suficitu od 0,4 mlrd dinara, dok je budžet Fonda SOVO u balansu. Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije su u deficitu od 0,3 mlrd dinara.

* Redovni mesečni izveštaji za budžet Republike ne uključuju podatke o prihodima i rashodima indirektnih korisnika koji nisu uključeni u sistem izvršenja budžeta.

Makroekonomski i fiskalni podaci, 10. maj 2018. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd