Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Cilj novog aranžmana sa MMF makrostabilnost kao osnova rasta
21.04.2018.

Srpska delegacija, koju predvode guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Dušan Vujović, sastala se u Vašingtonu sa Tao Zangom, izvršnim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda.

Tema sastanka, održanog u okviru prolećnog zasedanja ove finansijske institucije i Svetske banke, bila je analiza postignutih rezultata nakon završetka trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti koji je Srbija potpisala sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom i definisanje elemanata koji prethode dogovorima u vezi sa novim aranžmanom u formi instrumenta koordinacije ekonomskih politika.

U uvodnoj reči, Tao Zang, izvršni direktor MMF, pohvalio je rezultate koje je Vlada Srbije postigla do ovog trenutka i dodao da je namera ove finansijske institucije nastavak podrške ključnim reformama u Srbiji.”Kako bismo održali fiskalnu stabilnost i istovremeno obezbedili kvalitetnu podršku ekonomskom rastu, potrebno je da nastavimo razgovore o budućem aranžmanu” rekao je Zang i dodao da je posvećenost koju Vlada Srbije pokazuje u sprovođenju reformi dokaz o jasnoj nameri da se savladaju svi izazovi kako bi Srbija napredovala još više.

Guverner Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, ukazala je da je prethodni period obeležen rezultatima na planu jačanja makroekonomske stabilnosti i izgleda domaće ekonomije u uslovima pune koordinacije monetarne i fiskalne politike. Inflacija je očuvana na veoma niskom nivou, premija rizika Srbije je na najnižim nivoima, a povoljan je i kreditni rejting zemlje.

”Uvažavajući ove rezultate, a time i ojačanu otpornost domaće ekonomije, Narodna banka je u martu i aprilu dodatno smanjila referentnu stopu, na 3%”, istakla je Tabaković. Ona je dodala da je u prethodnom periodu bitno smanjeno učešće problematičnih kredita, a ostvareno ublažavanje monetarne politike, što bi trebalo da nastavi da doprinosi većem raspoloživom dohotku po osnovu nižih kamata. Guverner NBS se osvrnula i na činjenicu da povoljni izgledi domaće ekonomije rezultiraju visokom zainteresovanošću investitora za dugoročna ulaganja u Srbiju, čime se potvrđuju postignuti rezultati na unapređenju domaćeg poslovnog ambijenta, kao i napredak na svetskim listama konkurentnosti. ”Zahvaljujući tome, u narednom periodu očekujemo postepeno ubrzanje rasta, u ovoj godini na oko 3,5%, što je najbolja garancija da će se nastaviti rast zaposlenosti i standarda naših građana”, ocenila je guverner.

Ministar finansija Dušan Vujović se, sumirajući postignute rezultate, osvrnuo na ključne strukturne reforme koje su ostvarene, ali i na one koje tek predstoje, rekavši da Vlada Srbije kontinuirano radi na sprovođenju svih započetih projekata i reformi i izrazio uverenje da će se takav pozitivan trend nastaviti sa ciljem daljeg osnaživanja domaćih finansija.

"Postignuti rezultati jesu jasan signal investitorima da ulažu u srpsku ekonomiju i na tom putu Srbija nepogrešivo ide u dobrom pravcu”, rekao je ministar i naglasio da je pažnja sada usmerena na seriju analiza i razgovora koji imaju za cilj pronalaženje najboljeg načina da se savladaju preostali izazovi, poput rešenja statusa preduzeća u restruktuiranju, unapređenja efikasnosti javnih preduzeća kao i reforma Poreske uprave.

Vujović je naglasio da je saradnja Vlade Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom uspešna na svim nivoima i izrazio pozitivna očekivanja u pogledu novog aranžmana sa MMF-om, koji pored toga što neće sadržati finansijsku komponentu, ima za cilj održavanje već postignute makroekonomske i fiskalne stabilnosti u nastavku započetih projekata i reformi.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd